Největší dobrodružství zažili v souvislosti s rekonstrukcí litoměřického gotického hradu restaurátoři Libor Pisklák a Jiří Živný ještě před tím, než památku začali uvnitř dotvářet samotní stavbaři. „Čerpali jsme ze stavebně historického průzkumu, přičemž jsme objevili okno zazděné směrem k Hrádku. A potvrdil se předpoklad, že hrad má stále pozdně gotické kamenné ostění oken. Dostali jsme se za díru ze vstupního gotického portálu. Na stěnách jsme našli zbytky gotických a renesančních omítek,“ řekl tehdy Deníku akademický sochař Libor Pisklák.

„Při vyhrabávání v prostoru pro výtahovou šachtu byl odhalen vstup do krásné klenutých renesančních sklepů s portálem, o nichž nikdo nevěděl. Pod gotickým portálem se ukázal fragment původní brány do městských hradeb. Nikdo to netušil. Je unikátní a dobře zachovaný,“ přiblížil objevy na začátku května 2009.