Na rekonstrukci památkově chráněné budovy se podílely tři firmy. „Jedna pracuje na zelených střechách, druhá dělá vstupní objekt a třetí, sdružení dvou společností, rekonstruuje vlastní objekt Kavalír II. Objekt jako takový bude připravený již v letošním roce, pouze fasády budou kvůli klimatickým podmínkám dokončeny příští rok,” informoval v druhé polovině listopadu 2011 Robert Czetmayer, zástupce ředitele zájmového sdružení Terezín - město změny, které rekonstrukci realizovala.