Tři obrazy barokního malíře Karla Škréty z katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích, které byly vystavené na pražské výstavě „Karel Škréta (1610 – 1674): Doba a dílo“, se v roce 2011 vrátily zpět do litoměřické katedrály a byly instalovány na svá původní místa.

Hlavní oltářní obraz Ukamenování sv. Štěpána a dva Škrétovy obrazy z bočních oltářů sv. apoštolů Petra a Pavla a sv. Václava byly z katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích odvezeny v listopadu 2009. Převezeny byly do restaurátorských dílen, aby je restaurátoři pro výstavu připravili. Na místě hlavního oltářního obrazu byla instalována jeho fotokopie na plátně a v obou bočních oltářích byla natažena jednobarevná plátna. Průzkum litoměřických pláten Karla Škréty odhalil nové skutečnosti, navíc potvrdil, že obrazy jsou skutečně dílem tohoto významného umělce, zakladatele barokního malířství v Čechách. Výstava byla v Praze pořádána u příležitosti 400. výročí malířova narození. Probíhala v Jízdárně Pražského hradu a ve Valdštejnské jízdárně na Malé Straně. Hlavní oltářní obraz z litoměřické katedrály má výšku téměř pět metrů a šířku více než tři metry a po dobu výstavy byl dominantou Jízdárny Pražského hradu. Výstavu připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Arcibiskupstvím pražským.