Stavba dálničního mostu přes Oparenské údolí nedaleko Lovosic je evropským unikátem. Železobetonový most byl totiž stavěn takovým způsobem, že do samotného chráněného území nevstoupil jediný stavební stroj. Podobných staveb je na světě jen několik. Podobný most je v Evropě k vidění jen v Portugalsku a Chorvatsku.

Samotný nosný železobetonový oblouk je druhým největším v České republice. Jeho vrchol je třicet metrů nad zemí, rozpětí pak 135 metrů. Délka celého mostu je 273 metrů. Stavba byla ojedinělá také mnoha dalšími parametry. Například zde byly nasazeny dva nejvyšší jeřáby, jaké se v České republice nacházejí. Stavba musela probíhat bez vlivu na okolní prostředí, takže do údolí nevstupovali při práci na stavbě dělníci ani tam nebyly nasazeny stroje, aby zvěř žijící v okolních lesích byla minimálně rušena. Oblouk mostu byl budován náročnou a ojedinělou technologií zavěšení výsuvných vozíků.

Vybudování mostu přes Oparenské údolí stálo zhruba 400 milionů korun, na stavbě pracovalo kolem osmdesáti lidí a na most bylo použito čtrnáct tisíc kubíků speciálního betonu.

Stavba mlýnského kola v Lučním mlýně u Chodovlic na Lovosicku, 2009
Z archivu Deníku: Podívejte se, jak se před lety rekonstruoval Luční mlýn