Nové poslání získal gotický hrad jako svatostánek českého vinařství. Hned v dubnu jeho prostory využila oblíbená přehlídka Vinařské Litoměřice.

"V rozsáhlých útrobách hradu se návštěvníci seznámí s historií hradu a vývojem celé stavby. Prohlédnout si budou moci kongresový sál, své místo zde samozřejmě má i stylová vinárna. V pátém podlaží se nachází expozice o českém vinařství, na jejímž vzniku se podílel partner projektu Cech českých vinařů," informoval Deník. Nechyběl VIP salonek v gotické kapli, kde se údajně modlil sám Karel IV. při své návštěvě Litoměřic.

Celkové náklady na přestavbu činily 150 milionů korun, většina financí pocházela z dotací Evropské unie, zatímco město Litoměřice dalo ze svého 11 milionů.