Tehdejší společenský večer „Bez překážek“ přinesl rekordní částku na pravidelné dražbě uměleckých děl a výrobků klientů Centra denních služeb. „I s desetitisícovým darem senátora Alexandra Vondry se podařilo získat celkem 432 tisíc korun, což je nejvíc za celou šestnáctiletou historii pořádání dražeb,“ řekl tehdy Zdeněk Bárta z Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích.

O umělecká díla a výrobky projevila vážný zájem zhruba třicítka dražitelů z Litoměřic i okolí. Nejvyšší vydražená částka, 90 tisíc korun, putovala na konto Diakonie z rukou tradičního mecenáše. Ten v dražbě vyhrál „souboj“ o plastiku Olbrama Zoubka.

Odlévání sochy K. H. Máchy.
Z archivu Deníku: Tak umělci odlévali sochu Karla Hynka Máchy pro Litoměřice