Jak přiblížil vedoucí projektu Jan Turek z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy, vzorky kostí odebrané z nalezených ostatků jsou v současné době v laboratořích ve Švédsku, kde probíhá sekvenace DNA (deoxyribonukleová kyselina, nositelka genetické informace, pozn. redakce).

„Bohužel není ještě stoprocentně jisté, zda se DNA z kostry podaří izolovat. Vzhledem k tomu, že to byla dětská kostra, je ta šance ještě o něco nižší, protože kosti daleko snáz degradují,“ vysvětlil Turek s tím, že výsledky by mohly být ještě v první polovině tohoto roku. Poté co výzkumníci DNA získají, budou znát podrobnější informace o v mohyle pochovaném dítěti. Mimo jiné zjistí, zda se jednalo o dívku či chlapce. U nedospělých jedinců to totiž z kostry, kde nejsou ještě vyvinuté pohlavní znaky, poznat nelze. V úvahu přichází také možnost, že by se získaná DNA pravěkého dítěte porovnala s DNA současných obyvatel obce, kteří o to projeví zájem. Otázkou však bude, zda se na takový projekt podaří sehnat grant a laboratoř, která by vzorky porovnala.

Archeologové u Dušníků nedaleko hory Říp odhalili zachovalou mohylu z doby asi 3800 let př. n. l. Tento týden se s jejich výzkumem mohla seznámit i široká veřejnost.
Archeologové objevili na Podřipsku pravěkou mohylu s hrobem významného dítěte

„Pokud by se to podařilo, byla by to pro nás i pro obyvatele Dušníků velmi zajímavá studie,“ poznamenal Turek a nastínil, že pro začátek by bylo odebráno do deseti vzorků, hlavně od starousedlíků. Pravděpodobnost, že by se v DNA objevila shoda, tedy příbuzenský vztah, je poměrně vysoká. Podobný výzkum podle Jana Turka probíhal například s mnohem starší kostrou nalezenou v jedné z jeskyň v britském údolí Cheddar. Vědci tam tehdy zjistili přímou příbuznost s jedním z účastníků výzkumu, který byl shodou okolností učitelem dějepisu.

Výzkum mohyl pod Řípem 

Mezioborový projekt, na kterém se kromě Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy podílí archeologové z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a odborníci z České zemědělské univerzity v Praze, využívá poznatků a metod různých oborů. Kromě archeologie především analýzy chemického složení mohylového náspu, ale také pravěkých půd pod ním.

Výzkumy budou pod Řípem pokračovat ještě v letošním roce. Jen se přesunou o zhruba pět kilometrů vzdušnou čarou od Dušníků dál k Račiněvsi. Archeologové tam budou terénní průzkum mohyly provádět na přelomu prázdnin. Už předtím byla další z mohyl zkoumána také u nedalekého Vražkova.

V každém případě je však mohyla objevená na poli u Dušníků pro vědce naprosto jedinečná. Jde totiž o nejlépe zachovalou památku tohoto typu. Na délku měří 86 metrů, na šířku pak 26 metrů, přičemž směrem k západu se zužuje na 16 metrů. Podařilo se ji objevit pomocí letecké archeologie, kdy na snímcích z roku 2018 jsou patrné její obrysy.

Centrum studií genocid se stěhuje do Wieserova domu. Nové prostory ukázal šéf centra Šimon Krbec
V Terezíně už léta zkoumají genocidu. Teď se stěhují z kasáren do Wieserova domu

„Většina těchto takzvaných dlouhých mohyl se nachází v krajině, která je dlouhodobě zemědělsky obhospodařována, což znamená, že jsou většinou rozorané a tím pádem zničené. Avšak tady se nám mohylový plášť zachoval do výšky skoro jednoho metru, což je pro nás unikátní situace. Můžeme zkoumat celou její konstrukci a podívat se, co v jejím plášti vlastně bylo,“ vysvětlil už loni Petr Krištuf z katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity s tím, že takovou možnost archeologové na jiných lokalitách kvůli poškození nemají.

Stáří mohyly u Dušníků datují odborníci do doby přibližně 3 800 let před Kristem. Pochází z takzvané kultury nálevkovitých pohárů z pozdní doby kamenné. V tomto období žili lidé, kteří už hospodařili jako zemědělci a společnost se začala postupně měnit. Lidé si tehdy začali vytvářet určité společenské elity, které kontrolovaly například vlastnictví stád a zřejmě i půdy. Určité rodiny v komunitě začaly mít větší kontrolu a větší moc nad společností a v tom se také projevuje určitá snaha vytvářet monumenty. Taková mohyla nebyla tedy v té době stavěna pro každého, ale pro člena významného rodu.