Průzkum začal loni na jaře, kdy se k budoucím rodinným domům začala nejprve stavět nová silnice. Archeologové tam nalezli asi tři sta různých objektů. Mezi nimi například pohřebiště ze starší doby bronzové či sídlištní prvky z pozdní doby kamenné. Jak přiblížil ředitel Podřipského muzea v Roudnici nad Labem a archeolog Martin Trefný, který se na průzkumu podílí, byl na místě nalezený i jeden hrob, jenž nebylo možné zatím datovat. Nebožtík u sebe totiž neměl žádné předměty, podle kterých stáří archeologové určují. Kosti proto podrobí zkoumání radiokarbonovou metodou, která věk odhalí.

„Už při stavbě prvního domu loni v listopadu jsme nalezli další pro nás záhadný hrob. Pohřbený u sebe také neměl žádné milodary, ale ležel velice blízko k hrobům ze starší doby bronzové. Ty ale mají jasně definovaný ritus, kdy zemřelí jsou ve skrčené poloze uložení na pravém boku. Nohy mají přitom k severu a hlavu k jihu. Tady jsme odkryli kostru, která sice byla takto uložena, ale na levém boku,“ popsal Trefný s tím, že oproti zvyklostem je to zvláštní anomálie.

Vysvětlit si ji archeologové zatím neumějí. „Je možné, že ten člověk mohl být v té komunitě nějakým způsobem specifický, ať už pozitivně, nebo negativně. Ale to je jen domněnka,“ poznamenal Trefný.

Cimrmanova mini rozhledna a Cimrmanovy obří houby leží jen nedaleko od sebe.
FOTO: Cimrmanova rozhledna poblíž Úštěka? Věž, na kterou nikdo nevystoupá

Náročná práce čekala na archeology letos v únoru, kdy panovalo nepříznivé počasí. U další chystané novostavby našli větší objekt v podobě čtyř až pěti otopných nebo pecních jam o hloubce až dva metry od povrchu. „S největší pravděpodobností patří kultuře nálevkovitých pohárů, kterou datujeme na začátek pozdní doby kamenné. Dalo nám to opravdu zabrat, neboť jsme pracovali v ošklivých podmínkách, kdy nám pršelo a potýkali jsme se spoustou bláta,“ popsal Trefný.

Na začátku tohoto týdne odhalila zem na další z parcel dvě polozemnice. Jedno z těchto obydlí, jehož část se umisťovala pod úroveň země, spadá do pozdní doby kamenné a archeologové ho přiřkli k řivnáčské kultuře. „Lokalita ve Vražkově je velmi obrovská a navíc je polykulturní. To znamená, že se tam nenachází objekty jen z jednoho období, ale lidé tu žijí po tisíciletí. Je to dáno tím, že je tu velmi úrodná půda a zemědělstvím se tyto kultury živily,“ vysvětlil Trefný.

I když novou výstavbu archeologický průzkum poněkud zdržuje, je podle něj spolupráce se stavebníky zatím naprosto bez problémů. „Lidé ve Vražkově to chápou. Až na jednu výjimku, kdy jeden ze stavebníků neoznámil kopání a pochybení nyní řeší příslušný památkový orgán,“ podotkl ředitel muzea a upozornil, že před zahájením výkopových prací musí stavebník ze zákona předem informovat příslušný archeologický ústav nebo místně příslušnou organizaci. V případě Litoměřicka a Podřipska je to například roudnické muzeum nebo Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech v Mostě.

Obec Třebívlice leží na jihozápadním okraji Litoměřicka na rozhraní tří okresů. Na snímku je starosta Tomáš Rulf.
O bydlení v Třebívlicích je zájem. V tuto chvíli parcely nemáme, říká starosta

„Chci být už u toho prvního výkopu a koukat na lžíci. Běžný laik totiž archeologické objekty nepozná. Je schopen je rozpoznat, až když se vyvalí kosti, ale to už je pozdě, to už nález zničil. Proto je nezbytná ta kooperace,“ doplnil Trefný.

Starosta Vražkova Vojtěch Poláček přiblížil, že v lokalitě, která se nachází na okraji obce ve směru na sousední obec Kleneč, má vyrůst asi dvacet rodinných domů. „V současné době jsou kompletně hotové tři a stavby dalších se postupně zahajují. S tím, že se stavební práce nejspíš zdrží, majitelé parcel už víceméně počítali, když se archeologické objevy našly už při stavbě příjezdové komunikace. Pro spoustu místních včetně mě je to zajímavost a na místo se chodí dívat,“ sdělil starosta a doplnil, že archeologové jsou vždy vstřícní a rádi ukážou a popíšou, co nového objevili.

Celá řada nalezišť

Je možné, že archeologové budou další pravěké objekty ve Vražkově objevovat i v budoucnu. Obec má v územním plánu vytyčené další rozvojové oblasti, jejich výstavbě ale bude předcházet nejprve zkapacitnění kanalizace.

Cenných archeologických nalezišť se na celém Litoměřicku nachází celá řada. Nejsou jen uprostřed úrodných polí, ale také na hradištích. Zájemci z řad veřejnosti se už v červenci budou moci zapojit do celorepublikového projektu Archeologické léto. Podřipské muzeum si připravilo komentované prohlídky na dvou lokalitách. Stejně jako loni to bude Tříkřížový vrch u Velkých Žernosek, druhou pak významné hradiště Sovice nedaleko Roudnice nad Labem.