Výzkum běží od loňského září, v lednu a únoru měli archeologové pauzu. Do konce května to tu ukončí, plánovanou stavbu nijak neomezili.

Na místě získali doklady o intenzivním osídlení mnoha kultur z pravěku. „Osídlení tu bylo plynule od pozdní doby kamenné až do starší doby bronzové,“ popsal Marek Půlpán z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech. Z nálezů vyzdvihl pohřebiště z kultury se šňůrovou keramikou z let 2800-2500 před naším letopočtem.

Archeologové u Dušníků nedaleko hory Říp odhalili zachovalou mohylu z doby asi 3800 let př. n. l. Tento týden se s jejich výzkumem mohla seznámit i široká veřejnost.
Archeologové objevili na Podřipsku pravěkou mohylu s hrobem významného dítěte

V mladších hrobech ze starší doby bronzové, 2000-1750 před Kristem, se z jedince zachoval kus lebky s mléčnými zuby. Podle těch poznali, že šlo o dítě. Vedle ležela stará žena. Měla dost porušenou kostru, hrob někdo asi ještě v pravěku vykradl.

„Zásah byl veden přímo na hrudník, kde lze očekávat přítomnost korálků,“ ukázal Půlpán.

Jeden z nalezených hrobů skrýval na šedesát perleťových korálků, žena musela být velmi bohatá. U další ženy byl náhrdelník z jantarů z Baltu. To svědčí o kontaktech se světem u lidí, kteří v dnešních Lovosicích žili.

Na staveništi u Vražkova objevili archeologové řadu pravěkých hrobů. Snímky pocházejí z prvních objevů loni na jaře.
Archeologové ve Vražkově mají žně. Odkryli další pravěké pozůstatky

Hrobové jámy byly obložené znělcem, čedičem i opukou z Lovoše, Kybičky a Opárenského údolí. V pátek 21. dubna byla s archeology v lokalitě také antropoložka Jana Kuljavceva Hlavová. „Je to žena, asi zemřela mladá na pomezí dospělosti,“ popsala odbornice skrčence v hrobu s tím, že přesné stáří odborníci určují podle zubů, z kostních epifýz či lebečních švů.

Nálezy se teď přesunou do Mostu, kde je čeká antropologická analýza.