Po pěti místech spojených s obdobím holocaustu v terezínském ghettu provede zájemce nová vzdělávací aplikace s názvem iWalks. Obsahovat bude sestřihy audiovizuálních výpovědí pamětníků, kteří ghettem prošli jako vězni, doprovodné texty a také historické a současné fotografie.

Vedoucí vzdělávacího oddělení Památníku Terezín Jan Špringl, který má na starosti obsah aplikace, přiblížil, že vybraná místa jsou spjata s konkrétními tématy. „Na náměstí a v bývalé sokolovně bude představena propagandistická funkce ghetta. U Ústeckých kasáren to bude téma trestu, neboť na tomto místě byly na začátku roku 1942 vykonány dvě hromadné popravy. Jeden z pamětníků tu například hovoří o tom, jak byl donucen udělat svému spoluvězni před oběšením popravčí stoličku,“ popsal Špringl a doplnil, že transportům bude věnován prostor u Sudetských kasáren. Poslední lokalita u Vrchlabských kasáren pak bude zaměřená na nemoci a úmrtnost v ghettu.

Na každém zastavení bude mít uživatel možnost vidět jeden sestřih, který potrvá přibližně pět minut a o hrůzách holocaustu v něm hovoří několik přeživších, kteří si dané místo a události s ním spojené osobně pamatují. Součástí každého bodu jsou také otázky, na které budou uživatelé na závěr výkladu odpovídat. Aplikace je totiž v první řadě určena ke vzdělávacím účelům pro studenty a žáky.

Podle mluvčího Památníku Terezín Tomáše Riegera bude však zanedlouho dostupná také pro běžné návštěvníky Památníku. „V první fázi ji budeme využívat při vzdělávacích seminářích, v další ji zdarma nabídneme i ostatním. Předpokládáme, že ji spustíme příští rok na jaře,“ poznamenal Rieger.

Jan Špringl dodal, že v současné době už vzdělávací oddělení videosestřihy se vzpomínkami pamětníků při seminářích využívá. „Máme je off-line nahrané v tabletech, které půjčujeme žákům. Oni si s nimi sami chodí po různých místech, řeší úkoly, čtou texty a pracují s obrazovým materiálem. Nově ale budou výpovědi, doprovodné texty a další informace dostupné v mobilu či tabletu každému právě po stáhnutí aplikace,“ vysvětlil Jan Špringl.

Výpovědi získal Památník díky projektu organizace USC Shoah Foundation, která je zřízena při jihokalifornské univerzitě. 

„Tento institut má archiv více než 50 tisíc výpovědí pamětníků z řad přeživších holocaustu z celého světa. Shromáždili je a natočili už v 90. letech minulého století. Původně se tato organizace hovorově nazývala Spielbergova nadace, a to z toho důvodu, že impuls k jejímu založení vyšel z iniciativy režiséra Stevena Spielberga po natočení filmu Schindlerův seznam, když ho neustále oslovovali pamětníci s tím, že by také rádi vypověděli svůj příběh,“ objasnil Jan Špringl a dodal, že s touto organizací terezínský Památník spolupracuje od roku 2007.

Prostředky na tvorbu materiálu sehnala maďarská organizace Zachor. Hybatelkou projektu je Andrea Szönyi, která propojila několik organizací v Evropě, a podařilo se jí sehnat peníze z visegrádských fondů.

V Česku už iWalks funguje například v Uherském Brodě nebo v pražských Holešovicích, kde mapuje Deportační centrum na Radiotrhu. V zahraničí pak třeba v Maďarsku, Polsku, Slovensku nebo USA. O využití videovýpovědí přeživších holocaustu ve školní výuce se v Památníku Terezín konal v červnu také seminář. Zúčastnila se ho třicítka učitelů základních a středních škol z celé České republiky.

„Seminář se konal také proto, abychom získali zpětnou vazbu k materiálům, které aplikace obsahuje. Na základě těchto podnětů budeme některé části mírně upravovat,“ uzavřel Špringl.