Hala, která vyrostla pod Radobýlem, je sice žlutošedá, mluví se o ní ale jako o černé. Naposledy se do kontroverzní stavby "obul" Petr Kubec při jednání zastupitelstva. „Postavili ohavnou montovanou stavbu na vjezdu do Litoměřic. Zatím to směřuje k její legalizaci,“ rozhořčoval se zastupitel za ODS.

„Pokud stavebník i zpětně doloží, že je stavba v souladu s územním plánem a veřejným zájmem, nezbývá stavebnímu úřadu nic jiného, než ji dodatečně povolit. Nezáleží na tom, zda se to úřadu líbí, nebo ne,“ krčil rameny vedoucí stavebního úřadu Jan Nejtek.

Zadavatelem stavby je podnikatel Jiří Douša z Libochovic. Ten se nad tím, že se hala někomu nelíbí, pozastavuje. Odvolává se na poslední územní plán z roku 2009, který v oblasti povoluje drobnou výrobu a služby. V okolí je už několik podobných hal a podle Douši se stavba další chystá.

Na předměstí Litoměřic vyrostla průmyslová hala bez stavebního povolení. Stavební úřad zahájil řízení o jejím odstranění.
Hala u mostu vzniká bez povolení. Půjde k zemi?

Pozemek i s projektovou dokumentací koupil Douša od podnikatele Vladimíra Bulíčka. Ten chtěl v Žernosecké ulici stavět sám, na poslední chvíli však od záměru odstoupil. Bulíček kvůli povolení ke stavbě podával námitku k poslednímu územnímu plánu Litoměřic v roce 2009. V něm se jeho parcela ocitla na hranici území pro drobnou výrobu a ostatní služby a toho určeného pro rodinné domy.

„Na mých parcelách se plánuje výstavba rodinných domů do 150 metrů čtverečních,“ psal Bulíček. „Žádám o změnu územního plánu na výstavbu prodejní haly s parkovištěm pro prodejnu železářství a nátěrových hmot. Parcely sousedí s frekventovanou kruhovou křižovatkou a výstavba nízké haly odstíní dále budované rodinné domy od hluku a prachu vzniklých provozem. Hala bude nízká a opláštěná hladkými panely nevýrazné barvy.“

Námitky neměla ani správa CHKO

Bulíček dodal i souhlas majitelů sousedních parcel. Námitce požadující změnu navrženého funkčního využití i proto město vyhovělo. „Plochu je možné dopravně obsloužit ze stávající komunikační sítě a z územního hlediska bude pokračováním plochy stejného určení,“ stojí v rozhodnutí.

Stavební záměr haly pod Radobýlem příliš neřešila ani správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří, ačkoli byla oslovena. „Žadateli jsme oznámili, že pozemek se nachází v zastavěném území města v ploše drobné výroby a služeb, proto se k němu nevyjadřujeme,“ ohlíží se Petr Kříž z litoměřické Správy CHKO České středohoří.

V Malých Žernosekách hořela střecha hospody.
FOTO: V Malých Žernosekách hořela střecha hospody

S pořizováním dodatečné dokumentace, kterou od něj chce stavební úřad, nyní Douša finišuje. „V uplynulých dnech jsem byl kvůli povolení k výjezdu na policii, teď mi schází už jenom dopravní úřad,“ vypočítává majitel stavby.

Jeho halu postavila otrokovická společnost Unihal. Petr Dostál z této společnosti se k ní nechce vyjadřovat s tím, že s litoměřickou halou má Unihal problémy a nechce mít ještě větší. Jiří Douša hypotézu o možných finančních problémech rozhodně odmítá. 

„Pokud by se hypoteticky vlastník dostal do platební neschopnosti, pak je to záležitost soudu, insolvenčního řízení, dražby,“ přemýšlí vedoucí stavebního úřadu Jan Nejtek. „Otázkou je, kdy by to skončilo a kdy by stavbu případný nový vlastník získal. Pochybuji, že by ji chtělo město. Ale o tom by případně museli v budoucnu rozhodnout zastupitelé.“

Jaroslav Balvín

Vinobraní ve Velkých Žernosekách 2017.
Vino ve Velkých Žernosekách přilákalo tisíce lidí. Najdete se na našich fotkách?