Ještě 31. prosince policisté na litoměřickém oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál přijímali poslední nelegálně držené kusy. Celkem jich lidé přinesli rovných sto deset.

Ke zlegalizování

„Nejčastěji odevzdávanými zbraněmi byly jednoznačně samonabíjecí pistole. Většinu donesených zbraní si lidé chtějí nechat zlegalizovat pro sebe. Darů státu tu máme jen osm. Často jde přitom o zrezivělé poničené kusy," uvedla vedoucí oddělení zbraní litoměřického územního odboru policie Alena Chlupsová.

Vedle možnosti darovat zbraň státu či její registrace a přihlášení na sebe ji zájemci také mohou nechat znehodnotit a poté ji získat zpět pro sběratelské účely. Nebo ji nabídnout k prodeji lidem s potřebným zbrojním průkazem či povolením.

ČTVRTÁ ZBRAŇOVÁ AMNESTIE je u konce. Zbraně kategorie A, B, C a D, jejich hlavní části a střelivo mohli lidé beztrestně odevzdávat do konce roku. Ani teď přitom neplatilo: co majitel, to jedna zbraň.

Nutná expertiza

Každý z odevzdaných exemplářů však ještě předtím poputuje na balistickou expertizu k odborníkům z odboru kriminalistické techniky a expertiz (OKTE). Jejich hlavním úkolem je prověřit, zda s odevzdanou zbraní nebyl v minulosti spáchaný trestný čin, nebo zda sama nepochází z trestné činnosti.

„Přednost u expertiz přitom mají současná trestní řízení, proto může posuzování zbraní z amnestie trvat i několik měsíců. Zatím se nám vrátilo jen několik kusů těch, které lidé přinesli už v červenci," dodala Alena Chlupsová.

Konečný počet?Od 1. 7., kdy byla amnestie vyhlášena, do 30. 11.lidé v Česku odevzdali celkem 2 905 zbraní a 368 315 kusů střeliva.Konečný počet policie zatím nezveřejnila,pravděpodobně však budemnohem vyšší.Právě v prosinci byl totiž o amnestii mezi držiteli zbraní největší zájem.

K těm nejzajímavějším zbraním, které lidé z Litoměřicka policistům odevzdali v posledních týdnech vyhlášené amnestie, patří například kulomet pravděpodobně československé výroby (na snímku) nebo signální pistole vzhledu Rumcajsovy bambitky. Největší kuriozitou pak je pancéřovka s označením P27 s elektromagnetickou spouští.

„Z důvodu bezpečnosti si ji nejprve chtěli převzít pyrotechnici. Následně jsme ale zjistili, že v ní už není žádné střelivo a nebylo to tedy třeba," vysvětlila Chlupsová.

ČTVRTÁ ZBRAŇOVÁ AMNESTIE je u konce. Zbraně kategorie A, B, C a D, jejich hlavní části a střelivo mohli lidé beztrestně odevzdávat do konce roku. Ani teď přitom neplatilo: co majitel, to jedna zbraň.

Letošní amnestie byla v České republice v pořadí již čtvrtou. Ministerstvo vnitra ji vyhlašuje vždy, když se upravuje zákon o zbraních. Odevzdávat zbraně, aniž by bylo třeba podávat vysvětlení, kde a jak je získali, lidé mohli poprvé v roce 1996. Tehdy jich policisté na Litoměřicku přijali zatím rekordní počet, a to 195. V roce 2003 byl počet přinesených kusů výrazně nižší 71, v roce 2009 pak stoupl na 100. Letošní amnestie tak o 10 kusů tu předchozí překonala.

ČTVRTÁ ZBRAŇOVÁ AMNESTIE je u konce. Zbraně kategorie A, B, C a D, jejich hlavní části a střelivo mohli lidé beztrestně odevzdávat do konce roku. Ani teď přitom neplatilo: co majitel, to jedna zbraň.