Ve středu se jí stala scenáristka a režisérka Alice Nellis. Ta při této příležitosti ocenila práci poradny a zamyslela se nad podobností svého osudu s životem vedoucí poradny Margity Šantavé. Obě ženy mají doma adoptované děti.

„Práce Poradny pro náhradní rodinnou péči, komplexnost jejích služeb a především osobní a srdečný přístup Margity Šantavé, zakladatelky a vedoucí poradny, mne naprosto nadchly. Jsme ženy s podobným životním osudem a nyní i se společným cílem – posílit povědomí o náhradním rodičovství u široké veřejnosti a náhradním rodinám usnadnit jejich fungování,“ uvedla Alice Nellis.

Ocenila zejména komplexnost péče poradny, která se zaměřuje na doprovázení rodin od samého počátku přijetí dítěte do rodiny, až po jeho dospělost, vzdělávání osvojitelů a pěstounů, odborné veřejnosti, podílení se na legislativních změnách.

„Ráda bych, aby se o NRP vědělo více a aby se na veřejnost dostaly nejen odstrašující nebo skandální případy, ale i příběhy, které jsou možná mnohem obyčejnější, ale neméně důležité. Nejde o to NRP chválit nebo s ní někoho děsit. Je důležité, aby začala být brána jako něco přirozeného, co má svá pravidla, možnosti a případná úskalí, ale co je stejně cenné, zavazující a přitom naplňující jako biologické rodičovství,“ říká patronka.

Alice dobře ví, o čem je řeč:
„Já sama mám dvě adoptované děti, a proto vím, že vytvořit náhradní rodinu není samozřejmost, ale hledání a nikdy nekončící proces. Věřím v to, že každé dítě má právo na rodinu a že stát se náhradním rodičem je plnohodnotná forma rodičovství. Zároveň ale věřím tomu, že by na to měl být člověk dobře připraven. I proto jsem se rozhodla podpořit poradnu, která nabízí rodinám komplexní pomoc od přijetí dítěte do rodiny až do jeho dospělosti.“

Její příběh je pro poradnu přínosem
Margita Šantavá, vedoucí Poradny pro NRP a osvojitelka čtyř dětí o partnerství s patronkou říká: „Alice a její životní příběh je pro naši činnost velkým přínosem. Adoptováním dvou dětí se ocitla tváří v tvář stejným problémům jako řada rodin, se kterými spolupracujeme, umí se vcítit do jejich životních situací. Je spolu s námi na stejné lodi, a to je pro mnohé stávající nebo možná i potenciální klienty motivující.“

Rodiny se s Alicí Nellis budou moci seznámit osobně během víkendových vzdělávacích pobytů na téma NRP, nebo během besed o dané problematice, na nichž patronka přislíbila svou účast.

O tom, zda sama se svou rodinou využije některé ze služeb Poradny pro NRP, Alice Nellis říká: „Když bude potřeba, tak určitě. Vychovávat děti není nikdy jednoduchá záležitost. Myslím, že i biologičtí rodiče jsou občas s rozumem v koncích. Je dobré vědět, na koho se obrátit. Normálně hledá člověk radu u kamarádů nebo třeba u rodičů, sourozenců. Odborník s léty zkušeností a užitečným odstupem má však často mnohem větší šanci daný problém pochopit a navrhnout řešení. Mnohdy je mnohem jednodušší promluvit si o svých problémech s někým, kdo do vašeho života nepatří a tudíž ho vidí objektivně a bez zbytečných emocí.“