Samotný vodárenský most měří na délku asi dvě stě metrů a je součástí páteřního přivaděče pitné vody od Velkých Žernosek až do Ústí nad Labem a okolních obcí a zásobuje vodou přibližně sto tisíc lidí. Takzvaný Prackovický akvadukt je v rámci České republiky ojedinělou stavbou.

Jak přiblížil stavbyvedoucí Oldřich Jeník ze společnosti Lama Group, jedná se o specifickou a nelehkou práci. „Asi osmičlenná skupina pracovníků, která výměnu potrubí provádí, se musí po konstrukci mostu pohybovat pouze s jištěním, aby nedošlo k nějakému úrazu,“ poznamenal Jeník s tím, že práce budou podle smlouvy hotové nejpozději do konce listopadu.

Investor stavby, Severočeská vodárenská společnost (SVS) za rekonstrukci potrubí, spojenou s opravami armaturních šachet, zaplatí celkem 32,5 milionů korun. Důvodem oprav je podle mluvčího SVS Jiřího Hladíka nevyhovující technický stav.

„Vodovod vykazuje celoplošnou korozi, místy značnou hloubkovou, která se začíná projevovat poruchami. Na obou stranách břehu řeky jsou dále armaturní komory, jejichž stropní konstrukce vykazují silnou degradaci betonu včetně koroze obnažené výztuže,“ popsal dosavadní stav akvaduktu Hladík.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících dvou vodovodních řadů, které nahradí pouze jedno nové potrubí o průměru 60 centimetrů umístěné uprostřed mostu. Z každé strany vodovodu budou vybudovány dvě revizní lávky.

„Stavba navazuje na rekonstrukci přivaděče v úseku mezi obcemi Michalovice a Libochovany. Týkala se úseku původního starého ocelového přivaděče s výměnou za nový litinový v délce šest kilometrů,“ doplnil Hladík.

Dodávky vody ke koncovým odběratelům nejsou ani nebudou nijak omezeny. Za provozovatele a dodavatele pitné vody Severočeské vodovody a kanalizace to řekla mluvčí Iveta Kardianová.

„Současný režim zásobování je nastaven na dodávkách vody z přivaděče od Teplic, ten nahrazuje vodu z Litoměřic. Tuto vodu dopravujeme do Prackovic a na druhé straně od Radejčína až do Ústí nad Labem, včetně obcí po trase,“ vysvětlila Kardianová.