Lidé tu o chystané spalovně odpadů téměř nevědí. To byl závěr příznivců ekologického sdružení Arnika, kteří na roudnickém Karlově náměstí sbírali podpisy pod petici proti chystané spalovně odpadů na hranici litoměřického a mělnického okresu. ZEVO Mělník, zařízení vyrábějící spalováním odpadů tepelnou i elektrickou energii, má postavit ČEZ na pozemku své stávající elektrárny v Horních Počaplech do roku 2024. Teď probíhá takzvaný proces EIA, kde se různé subjekty mohou vyjádřit k dopadům provozu na životní prostředí.

Kristýna Žlukovská z Arniky, která podpisy sbírala, si čtvrteční kampaň v Roudnici pochvalovala. „Když jsme lidem předestřeli argumenty proti spalovně, reagovali pozitivně. Jenom během několika hodin se nám podařilo sebrat 120 podpisů,“ řekla.

Ve středu byli aktivisté v Mělníku, kde měli se sháněním podpisů problém. Paradoxně proto, že už dost oslovených petici podepsalo. „Mělník totiž spalovnou pochopitelně žije víc než města litoměřického okresu,“ podotkla Žlukovská.

Jenže ZEVO Mělník může sloužit i pro spalování odpadu v přilehlém Ústeckém kraji. „Zejména pro Štětsko, Lovosicko a Litoměřicko,“ potvrdila mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Právě proto se připojili k prohlášení vedení středočeských obcí apelujících na to, aby se před postavením spalovny odpadů investovalo do silniční infrastruktury, i starostové Štětí a Bechlína. Dosud totiž vedou do Horních Počapel jen silnice třetí třídy, a to i centry obcí. A právě tudy by se měl odpad vozit do spalovny.

Ekologové myslí více na životní prostředí. Jednou z nejhlasitějších odpůrců spalovny je Hana Beranová ze spolku Ekozahrada Pod Věží v Horních Počaplech.

ZEVO Mělník má stát necelého půl kilometru od domu její rodiny. S osvětou začala počátkem jara přímo v obci. „Dosud se nám podepsala víc než třetina místních přesto, že řada z nich dělá v elektrárně,“ je aktivistka spokojená. Vadí jí hlavně to, že se ČEZ prezentuje jako zachránce obou dvou krajů, které nebudou vědět co s odpadem po zákazu skládkování v roce 2024.

Takový termín podle Beranové EU nikdy nestanovila. „Česká vláda sice vypadá, že je papežštější než papež, ale podle mě je to spíš výsledek průmyslové lobby,“ říká Beranová. ČR se podle ní na druhou stranu zavázala k recyklaci 65 procent svých odpadů v roce 2035, a téměř žádné přípravné kroky k tomu neudělala. „Pokud se nebude pracovat na podpoře recyklace, spalovny budou mít zaručeno palivo k výrobě energie. To představuje výhodný byznys,“ poukazuje aktivistka.

Podle vedení ČEZ ale spalovna přinese regionu čistší životní prostředí, než je v něm teď. ZEVO Mělník totiž částečně nahradí dožívající hnědouhelné bloky elektrárny s vyššími emisními limity. „To povede k nižší spotřebě uhlí: jedna tuna tuhého komunálního odpadu může nahradit přes 600 kilo hnědého uhlí,“ tvrdí mluvčí společnosti Ota Schnepp.

K projektu se pozitivně vyjádřili i radní Středočeského kraje. „Akce bude mít v konečném výsledku na životní prostředí příznivý vliv,“ uvedl náměstek hejtmanky Miloš Petera.

Beranová má jiný názor. „Podle dokumentace má mít spalovna tak nízký komín, že vše, co z něj vyjde, spadne do okolí. To je možná milé pro Pražáky, ale ne už tak pro nás v Počaplech,“ nelíbí se jí.

Arnika spolu s Ekozahradou Pod Věží nasbíraly od začátku března přes 3 500 podpisů. „Nehodláme se na tomto čísle zastavit,“ říkají aktivisté s tím, že dokud se o spalovně pouze jedná, mají naději, že se nepostaví. „Ministerstvo by záměr EIA mělo vyhodnotit do prázdnin. Pak se rozhodneme, jak postupovat dál,“ říká Beranová. Tu spolu se zástupci Arniky čeká v nejbližších dnech jednání s ministerstvem životního prostředí.