Firma Globe Production nás oslovila emailem zaslaným na adresu obchodního ředitele. Email obdržel můj kolega společník dne 13. 2. v 9:36. Tento email předal kolegyni, která se právě zabývá projektem pro seniory, aby zvážila, zda nabídku využije. Nabídka byla zcela běžného charakteru, jaké dostáváme pravidelně od různých společností a vyzývala k podpoře jejich projektu s názvem „Projekt na zvýšení životní úrovně lidí žijících v domovech pro seniory 2012“. Kolegyně se rozhodla na tuto nabídku odpovědět kladně a zahájila jednání s firmou Globe Production o spolupráci.

V čem spolupráce na třech akcích v domovech pro seniory v Ústí nad Labem spočívala?
O spolupráci byla mezi Vydavatelstvím fragment a společností Globe Production uzavřena smlouva, jejímž předmětem byla barterová výměna vzájemného plnění. Vydavatelství Fragment věnovalo společnosti Globe Production vybrané knihy v hodnotě téměř 20 tis. korun. Výměnou za tyto knihy, určené k rozdeji seniorům jako dárek firmou Globe Production, se společnost Globe Production zavázala (a vše dle dohody splnila) umístit naše logo na propagačních materiálech projektu (na plakátech, letácích atd.), uvést Fragment jako partnera projektu v tiskových zprávách a umožnit osobní účast naší zástupkyně na třech akcích, které pořádá přímo v seniorských domech ve Velkém Březně, v Doběticích a v Bukově.

Kolegyně se dle dohody vše tří akcí osobně zúčastnila. Na akci ani v jednom případě veřejně nevystupovala, nikomu nenabízela ke koupi žádné zboží, nedělala žádné promo vydavatelství. Pouze sledovala program, naslouchala a na závěr měla možnost hovořit vždy s jedním zástupcem seniorského domu, buď s někým z vedení, či sociální pracovnicí. Ani v jednom případě nemluvila s žádným obyvatelem seniorského domu. S uvedenými pracovníky konzultovala např. zájem seniorů o četbu, jaké knihy čtou nejraději, zda např. rádi luští křížovky či jiné kvízy. Dotazy měla i na práci knihoven v seniorských domech atd.

Dostalo vydavatelství od Globe production za účast zaplaceno nebo naopak Fragment platil?
Jak jsem výše uvedl, ani Vydavatelství Fragment nedostalo od společnosti Globe Production žádné peníze, ani naopak jsme společnosti Globe Production žádné peníze neplatili. Dodali jsme jim pouze knihy.

Z informací, které Deník měl od pracovnice z domova seniorů v Doběticích vyplynulo, že přítomna byla i zástupkyně Fragmentu. Co tam dělala? Cesta byla Globe production z Prahy do Ústí proplacena?
Jak již bylo uvedeno, kolegyně se akcí zúčastnila, a to výhradně na náklady Vydavatelství Fragment. Tyto náklady zahrnují pouze její pracovní čas a výdaje na cestu služebním automobilem z Prahy na místa konání a zpět.

Snažíme se zjistit, jaké mohly být skutečné náklady pro firmu Globe production. Z pohledu Fragmentu šlo o jakou akci, např. promo?
Ke skutečným nákladům společnosti Globe Production se nemohu vyjádřit, neboť o nich nemám nejmenší tušení. Ptáte-li se na to, jak se kolegyni celá akce pořádaná společností Globe Production jevila, pak je třeba říct, že byla velmi dobře připravena i provedena a z reakcí posluchačů se jevila jako příjemné zpestření všedního dne seniorů žijících v domovech.

Má Fragment zmiňovanou edici pro seniory, tedy knížky s větším písmem?  O co vlastně jde?      
Ano, Fragment již před rokem začal vydávat knihy určené právě seniorům. Jedná se o jedinečnou a velmi žádanou edici „Velké písmo, snadné čtení“. V této edici vyšlo několik titulů s křížovkami a sudoku, což jsou mezi seniory velice oblíbené kvízy. V dubnu vydáváme titul Bystrá hlava pro seniory, kde jsou mimo křížovek také rébusy a cvičení například na trénink paměti. V edici „Čtení pro seniory“ vychází také beletrie. Např. tituly z pera Zdeňka Svěráka, Petra Prouzy, Pavla Kantorka nebo Ivana Mládka. Tato beletrie je opět vytištěna větším písmem, aby si krásné chvíle s knihou mohli vychutnat nejen senioři, ale i lidé, kterým čtení standardní velikosti písma dělá potíže.


Na závěr bych chtěl uvést na pravou míru některé nepravdivé informace z článku, který vyšel v Litoměřickém Deníku a následně na internetu dne 20. 3. 2012.

1.    Nakladatelství Fragment nemá nic společného s jakoukoli dotací poskytnutou Krajem jakékoli společnosti a nemáme o žádných takových dotacích žádné informace. 

2.    Ani na jedné z akcí v seniorských domech nerozdávala zástupkyně Nakladatelství Fragment osobně žádné knihy. 

3.    Ani na jedné z akcí nebylo předčítáno z žádné knihy vydané Nakladatelstvím Fragment. 

4.    Ani jedna z akcí nebyla pořádána jako „promo vydavatelství“, naopak Nakladatelství Fragment pořádání těchto akcí podpořilo věnováním svých knih společnosti Globe Production.

Ing. Jan Eisler, ředitel výroby, spolumajitel  nakladatelství Fragment