Destinační agentura Dolní Poohří má sice sídlo až v Žatci, ale její působnost díky řece zasahuje i na území litoměřického okresu. Proto mají producenti výrobků a poskytovatelé služeb z této oblasti možnost se ucházet o značku Poohří regionální produkt.

Logo Poohří regionální produktZdroj: OHK LounyAgentura během dvou let udělila už 23 titulů. Další mohou být vydány v rámci podzimní výzvy, která končí 20. října. Šesté kolo certifikace proběhne 31. října, žádosti i kritéria získají zájemci na internetových stránkách dolnipoohri.eu/poohri-regionalni-produkt.