Rušno jak na Baťově kanále. Takové chtějí mít Labe v Destinační agentuře České středohoří. Projekt marketingové podpory poříční turistiky v regionu podpořilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) i Ústecký a Středočeský kraj. Předfinancují ho Litoměřice. O půjčce skoro dvou milionů rozhodli litoměřičtí zastupitelé na svém posledním jednání.

Projekt jim 12. září představil ředitel destinačky Luděk Jirman. „Naším cílem je marketingově podpořit úsek Labe až k hranicím s Německem pro individuální vodní turistiku,“ vysvětlil. Součástí projektu bude kompletní zmapování služeb na Labi. Jak těch přímo se dotýkajících vody, tak těch souvisejících jako občerstvení, včetně možností výletů do okolí.

Na řece je podle expertů řada opomíjených půjčoven malých lodí, které si lidé můžou půjčit na den nebo i týden. „Labe není jen něco, co tady protéká, ale dá se na něm dobře vyžít,“ shrnul Jirman. Poříční marketing soustředěný „na lodičky“ navazuje na „masírku“ ohledně Labské stezky jako atraktivního koridoru pro cyklisty.

Projekt, který potrvá až do roku 2021, jistě přivítají místní podnikatelé, kteří nabízejí služby v blízkosti řeky. Vhodné je jeho načasování. Ředitelství vodních cest (ŘVC) totiž dotahuje stavbu nových přístavišť na Labi na území obou dvou krajů. Přespříští rok budou hotova přístaviště v Ústí nad Labem, v Brné, ve Štětí a další ve Středočeském kraji.

Nové přístaviště

Přijít na řadu mají i Malé Žernoseky. ŘVC tu chystá výstavbu veřejného přístaviště pro 18 malých rekreačních plavidel délky do 20 metrů. „Doplní souvislou síť současných a dalších připravovaných přístavišť tak, aby kromě vlastní plavby lodí bylo možné s lodí bezpečně přenocovat nebo přes den zastavit a navštívit okolí,“ sdělil mluvčí Jan Bukovský.

Jak mluvčí ŘVC připomněl, bez dostatečně husté sítě přístavišť atraktivní rekreační plavba nefunguje. „Příkladem může být Baťův kanál na Moravě, kde až po vybudování veřejných přístavišť začal boom soukromých půjčoven lodí a dnes tuto vodní cestu navštíví 90 tisíc návštěvníků ročně. Labe je krásnou vodní cestou, kde je ale jen málo míst na bezpečné zastavení a vystoupení na břeh,“ doplnil Bukovský.

Díky předfinancování Litoměřicemi se specialisté mohou pustit do práce. Letos budou sbírat data, která následně využijí pro tvorbu informačních materiálů distribuovaných nejen na propagačních akcích. Na projektu destinačka zřizovaná i Ústeckým krajem spolupracuje se Středočeským krajem, který se postará o marketing toku Labe na jeho území.

Současný projekt navazuje na dva projekty mezi Středočeským a Jihočeským krajem, kde jde o marketing Vltavy z Prahy na jih. O půjčku Litoměřic ve výši kolem 1,8 milionu žádala destinačka proto, aby měla zajištěno předfinancování před obdržením každoroční dotace z Ústeckého kraje. „Chceme mít jistotu, že budeme moc zaplatit všem našim dodavatelům,“ vysvětlil Jirman.

Celkový rozpočet projektu je 5,1 milionu, MMR hradí 1,74 milionu, Středočeský kraj 0,75 milionu, další partneři projektu 0,81 milionu. Zbylá částka je na rozpočtu destinační agentury a Ústeckého kraje v roce 2020. Po skončení tohoto projektu na něj naváže další, na kterém bude spolupracovat opět Středočeský kraj a zaměří se na celé Labe ve Středočeském i Ústeckém kraji.