Zhruba pět stovek lidí se přišlo vánočně naladit, poslechnout brozanský dětský pěvecký sbor, zhlédnout ukázku tanců skupiny Tapos a cvičení vhodné pro seniory. Celým odpolednem pak provázela kapela Bonus.

I letos přišli nejstarším obyvatelům města popřát jeho představitelé – starosta Ladislav Chlupáč, místostarosta Pavel Grund i vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková. Informovali je o záležitostech týkajících se města, popřáli spokojené svátky vánoční a zdůraznili, že dveře na radnici má každý z nich dokořán.

Ocenění od Svazu důchodců ČR převzala paní Margita Bousková, jež patří mezi zakladatele svazu a stále patří mezi jeho aktivní členy.

Starosta Ladislav Chlupáč společně s místostarostou Pavlem Grundem předali ocenění Svazu důchodců ČR paní Margitě Bouskové, která si ho nemohla převzít na slavnosti v Sezimově Ústí.

Kromě drobného pohoštění v sále dostali senioři domů vánočku. Dalších sto vánoček dnes roznášejí žáci Základní školy Boženy Němcové až do domovů lidem, kterým zdraví již neumožnilo účast na adventním posezení. „Jsou našimi neocenitelnými pomocníky," zdůraznila Jitka Salusová, pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu.

Stejně jako děti z 1. mateřské školy, které malovaly přáníčka. Ta v těchto dnech i s ovocnými balíčky rozvážejí pracovnice odboru občanům Litoměřic, kteří žijí v domovech seniorů v Libochovicích, Čížkovicích, Milešově a v Terezíně.

Eva Břeňová