V historických interiérech zámku, se děti dozvěděly, odkud do naší země přišel vánoční stromeček, čím se dříve stromečky zdobily, co se nejčastěji jedlo ke Štědrovečerní večeři nebo jaké zvyky a tradice jsou spojeny s Vánocemi. Zkusili si také předpovědět budoucnost. Na program navázaly i výtvarné dílničky.

Program bude na zámku pokračovat do 13. prosince.