Třeba tomu, jakou barvou je vymalována ředitelna. „Určitě to nechám přemalovat, přestože se mohou ozvat hlasy, že se plýtvá penězi. V takové místnosti se ale nedá pracovat,“ řekl s úsměvem na úvod svého prvního rozhovoru. Ředitelna byla přitom přes léto vymalována vínovou barvou.

Víte do čeho jdete?
Samozřejmě vím, do čeho jdu. Rozhodl jsem se rychle.

Rozhodl jste se rychle i kvůli tomu, že jste přestal být ředitelem SPŠ v Teplicích, neboť došlo ke sloučení například s Hotelovou školou?
Těch aspektů je více a to, co uvádíte, je jeden z nich.

Budete se tedy ředitelování litoměřického gymnázia věnovat na plný úvazek, nebo budete v Teplicích nadále zástupcem ředitele školy?
Tady jsem na plný úvazek a tam jsem rozvázal pracovní poměr.

Budete jen tím takzvaným zimním králem na čtyři měsíce do závěru výběrového řízení na řádného ředitele, nebo už budete v Litoměřicích natrvalo?
Otázka směřuje na ten konkurs, že? Rozhodl jsem se, že když do toho už jdu, tak tam bude konkurs. Toho se tedy rovněž účastním.

Jak vidíte své šance v tom výběrovém řízení? Ptám se na to v té souvislosti, že radní, kteří nakonec o novém řediteli rozhodují, vás uvidí čtyři měsíce v pozici na škole, která potřebuje stabilizaci. Takže budete mít vlastně náskok, oproti jiným zájemcům o ředitelování.
Přišel jsem pracovat a řešit ten problém. Nejsem ten typ, abych něco po čtyřech měsících vzdával.

Pokud tomu dobře rozumím, tím nástupem k 1. říjnu to po čtyřech měsících nemá skončit a rád byste pokračoval i po vítězném konkursu?
Samozřejmě.

Nikdo vás na Litoměřicku nezná. Zaspekuluji, což novinář může a zeptám se takto: Při protestech za bývalé ředitelky Evy Bulasové se začala šířit spekulace, že po jejím odchodu radní dosadí na šéfovské křeslo muže, který nakonec stejně celou školu „vyčistí“. Nakonec muž je skutečně ředitelem. Tak co bude nyní?
Naprosto s tímto tvrzením a touto spekulací nesouhlasím. To se ke mně vůbec nehodí. Ale to, že bych měl někomu ustupovat, tak s tím ale počítat nemůže. Pokud bych něco k tomuto tématu měl říci, tak rád bych využil svých zkušeností, které po devíti letech jako ředitel střední školy jsem získal. Navíc jsem ve školství 21 let a to už vám umožňuje se v tomto oboru orientovat. Navíc jsem tuto pozici vzal i kvůli tomu, že gymnázium je čest a je to špička tento typ školy řídit. Nepopírám ale, že jsem byl osloven.

Neobáváte se tedy toho, že byste mohl získat nálepku dosazeného muže? Ptám se na to, že jedním z problému bývalé ředitelky Bulasové bylo, že byla konfrontována s názory, že ona byla dosazena a protlačena některými radními. Vy jste také byl přímo jmenován, že?
Té otázce rozumím a chápu i to, proč ji pokládáte. Ta strana, která bude ode mě něco chtít, tento argument může začít používat. Ale já vnímám, že obtížnější bude čelit vnitřnímu tlaku. Lidé uvnitř školy budou na mě tlačit, aby se řešily konkrétní případy z minulosti a myslím si, že mi bude trochu trvat, než se to vyřeší. Myslím si ale, že do těch čtyř měsíců by to mělo být vyřešeno.

Už jste asi poznal, že ty vztahy a situace na gymnáziu jsou komplikované?
Samozřejmě.

Už vám bylo nějakým způsobem – tři hodiny pobytu na škole – dáno najevo, že vás nemusí zaměstnanci a studenti přijmout? Myslím jako člověka, jako autoritu.
Myslím si, že k tomu ještě dojde, že pár lidí se projeví. Zatím mi to ale ještě nebylo dáno najevo. Možná nebudou chtít hned spolupracovat. Já s nimi ale třeba nechci válčit.

Plánujete, že se se všemi zaměstnanci setkáte?
Ano, po schůzce se všemi bych rád postupně mluvil s každým zvlášť. Určitě vnímám jako stěžejní lidi školy, se kterými budu chtít mluvit, pány Lorence, Bašuse nebo Vytejčka. Pozval jsem na rozhovor i paní Peckovou, neboť bych rád slyšel názor na situaci ve škole i od ní.

Bývalé ředitelce Bulasové byla vyčítána nekomunikace. Vy to zkusíte jinak?
Nerozumím tomu, když někdo nekomunikuje, to nejde.

Pravděpodobně jste ještě neměl čas se blíže podívat na situaci ve škole, takže asi nedokážete říci, zda jste našel nějaká manažerská pochybení bývalého vedení gymnázia?
Zatím jsem měl možnost nahlédnou do pár věcí. Jak jsou ale závažná, o tom nechci spekulovat.

Studenti i učitelé se na začátku září vyjádřili, že chtějí být novým ředitelem bráni vážně. Proto možná stupňovali tlak, aby všichni viděli, že tu sílu mají.
Mohou se spolupodílet na tom, kam škola bude mířít?

Určitě. Já s tím nemám problém. Věřím, že na škole je mnoho chytrých lidí a já s takovými lidmi rád mluvím.

Teď přijde ta otázka, kterou jste určitě celou dobu čekal. Přijmete zpět pana Nergla a paní Živcovou?
K tomu bych řekl toto: Žádný ředitel by nerad ztratil kvalifikovaného učitele, zvláště, pokud on sám chce na té škole učit. Ale zase upřímně, určitě znáte to pořekadlo, že na každém šprochu pravdy trochu. I ten důvod, proč tady někdo není, je také docela vážný. V tuto chvíli nevím, neříkám ano či ne, nechávám to otevřené. Navíc pro zajímavost. Oba učitelé jsou nyní na nemocenské, takže jsou stále zaměstnanci školy. Byl bych rád, kdybych je mohl osobně poznat, neboť je neznám.

Jaký budete mít vztah k odborové organizaci?
Pozitivní. Pan Bašus může kdykoliv přijít. Komunikovat můžeme denně.

Máte na čtyři měsíce nějakou vizi? Jde to vůbec?
Musím školu poznat a pochopit mezilidské vztahy. A zajistit stabilitu školy. Teprve potom můžeme rozhodovat o nějaké koncepci.