Město získalo dotaci na hlavní řad, který se již buduje. Na přípojky ale již nejsou peníze. „Dokud nesplatíme dluh za golfové hřiště, nemáme šanci. Žádná banka nám nepůjčí ani korunu,“ uvedla lidi do reality místostarostka Terezína Hana Rožcová.

Finanční situace města však obyvatele, kteří mají sáhnout hluboko do svých kapes, příliš nezajímá. Nejsou ochotni platit přípojky na veřejném prostranství.

„I když je to nůž na krk, chceme, abyste věděli, že občané se nepřipojí, pokud to nebude hrazeno,“ deklaroval na jednání zástupce občanů Ladislav Pech.

Na tuto variantu město nemůže přistoupit. Hlavní řad za 45 milionů korun je z 90 % financovaný z dotací a ty jsou závislé na počtu připojených nemovitostí.

„Pokud by byla dotace krácena, prohlubuje se dluh města. Pokud by se musela vracet, následky jsou pro město a všechny jeho místní části nedozírné, katastrofální,“ uvedl zástupce úřadu Robert Czetmayer.

Město argumentuje tím, že podle zákona jsou pořizovateli a majiteli celých přípojek vlastníci nemovitostí. Lidé ale chtějí jinou dohodu, kterou zákon povoluje. Chtějí, aby byly veřejné části přípojek financovány z městské pokladny. To by podle odhadů znamenalo investici dalších 4 až 5 milionů korun.
Město se nyní snaží nalézt dohodu s občany. Místostarostka přislíbila další veřejné projednání, a to nejpozději na začátku prosince. „Už to, že tady jsme, je vstřícný krok. Budeme dělat maximum pro to, abychom peníze sehnali,“ řekla obyvatelům obce.

Více jasno by podle zastupitelů mělo být po 26.září. Zastupitelstvo by mělo totiž v tento den schvalovat smlouvu o prodeji golfového hřiště.

„Všichni pláčou, kdo co způsobil a že nejsou peníze. Za to my, občané, ale nemůžeme. Musíme město tlačit k tomu, aby peníze někde vyšetřilo,“ shrnul situaci za občany Kopist Arnošt Vítek.

Občané vznesli na vedení města pět veřejných otázek. Písemnou reakci města zveřejníme.