Máte ještě síly?
Ano. Naopak poslední rozhodnutí nás nabudilo. Jsme odhodláni náš zápas vést do vítězného konce.

Je to nyní patová situace. Jaký vývoj tato kauza bude mít?
Nemyslím si, že je to patová situace. Rada kraje opakuje stanovisko z 15. června, na kterém radní řekli, že nejsou důvody k odvolání ředitelky. Od té doby se ale objevila řada nových skutečností, kterými se radní vážně nezabývali. Zasedání přitom měli 20.7. a 8.8. a na obě rady jsme posílali žádosti s odvoláním ředitelky Evy Bulasové s doložením důvodů, proč se tak má stát. Oni ale stále odkazovali na pracovní skupinu. Je to jejich hra.

Zeptám se jinak. Co teď bude?
Demonstrace. Hned 1. září před gymnáziem se sejdou rodiče. A vypadá to, že i ostatní občané, kteří už jsou situací pobouřeni. Rovněž se radikalizují studenti, chystají okupační stávku. Také připravujeme další vystoupení na kraji.

Kdo myslíte, že je viníkem situace?
Zákony porušila paní Bulasová. Ale také krajská rada tím, že tato porušení přehlíží nebo je označuje za nezávažná. Je fakticky spoluviníkem.

Proč se tak asi děje?
Důvody mohou být osobní nebo i prestižní. Radní si třeba řekli, že když ředitelku vybrali, tak ji budou držet.

Petr Jakubec argumentuje tím, že první rok po nástupu paní Bulasové byl klid. Co se tedy potom stalo?
Není pravda, že byl klid. Rozvrhy ještě byly v pořádku, a to díky přípravě doktora Lorence. Zmatky s rozvrhy nastaly až druhý rok, kdy do toho začala aktivně vstupovat paní Bulasová. Už v dubnu 2010 ale dostala výpověď po tvrdém bossingu magistra Malinová, která byla také v konkursu na post ředitelky. Kontrola z kraje se tím ale nezabývala.Také nebylo v pořádku, že paní Bulasová nám nikdy nepředložila žádné vyúčtování nadačního fondu, kde bylo asi 250 tisíc a posléze ten fond zmizel.

Proč se situace vyhrotila?
Učitelé gymnázia, kteří byli nespokojeni, že s nimi ředitelka nekomunikuje a rozhoduje autoritativně, založili odbory. A to, aby s nimi mluvila. Ovšem to se nestalo. Naopak začala represivně vystupovat vůči nim a tím se v lednu začala situace radikalizovat. Pak přijeli radní Jakubec a Pavel Kouda. Učitelům i žákům vynadali. Vůbec se nezabývali stížnostmi.

Proč se aktivně začali angažovat rodiče?
První větší petice byla v únoru. Zřizovatel školy se vážně nezabýval stížnostmi učitelů a stavěl se k věci liknavě a stále dával podporu paní Bulasové.

Kdy tedy vznikla myšlenka jejího odvolání?
Na to nemohu přesně odpovědět. Situací jsem se začal vážně zabývat v červnu. Největším impulsem byla hrozba propuštění pěti deseti učitelů.

Myslíte si, že to byla rozbuška?
Rozbuškou bylo propuštění bakaláře Haka, který sice neměl požadovanou kvalifikaci, ale doplňoval si ji. Byl propuštěn v okamžiku, kdy vstoupil do odborů. Byla také 1. studentská demonstrace.

Radní Jakubec ale říká, že ředitelka si může vybrat tým…
Gymnázium ale není soukromý podnik. Hodnota vzdělávací instituce se měří kvalifikovanými odborníky a učiteli. Poukazuji na výpovědi panu Nerglovi a paní Živcové. V tomto případě není paní Bulasová schopna spolupracovat s lidmi, kteří ji vysoce intelektuálně převyšují.

Je špatný manažer?
Jsem o tom přesvědčen. Naopak by mě zajímalo, čím si paní ředitelka myslí, že prospěla gymnáziu.