Denně sem míří několik nákladních vozů špinavého, často i pokáleného nebo infikovaného prádla převážně z nemocnic. Odsud pak zpět k zákazníkovi odjíždí čisté a vyžehlené prádlo. Ředitel provozu David Vališ nás seznámil s tajemstvím zdejšího praní.

Dvě části provozu
Objekt prádelny je rozdělen na dvě samostatné části – “špinavou část“, kde je příjem veškerého znečištěného prádla a čistou část. Vše, co přechází do čisté části, například prázdné vozíky a klece z příjmu prádla, se důkladně dezinfikuje. „Veškerý personál má povinnost si dezinfikovat ruce a použít pracovní či krycí oděv před vstupem do čistých prostor,“ vysvětlil ředitel ještě před tím, než nás zavedl do provozu.

Na příjmu prádla
Nejprve se dostáváme do špinavé části, kde zaměstnanci nakládají na pás znečištěné prádlo a to následně putuje do pracího tunelu. Vše se ovládá elektronicky, podle znečištění a typu prádla volí zaměstnanci program praní.

„Dá se říci, že je to soustava malých strojů spojených k sobě. Tento prací stroj má 17 pracích komor. Je zde zóna předpírky, zóna hlavního praní a zóna máchání. V zóně předpírky a hlavního praní má každá komora vlastní prací lázeň s pracími detergenty. Prádlo postupuje jednotlivými komorami dál,“ vysvětluje ředitel.

Mezi zónou praní a máchání přechází prádlo ze špinavé strany na čistou, po vymáchání se stlačením odvodní a následně dosuší a rozvolní. Celý prací proces je ovládán elektronicky.

Pracovní prostředí
V prádelně pracuje ve dvousměnném provozu až 120 zaměstnanců. Hygienici sledují mikroklimatické podmínky (prašnost, hlučnost a tepelnou zátěž), následně jsou stanoveny kategorie prací. Prostředí na čisté straně je naprosto čisté téměř jako na operačním sále, vše se dezinfikuje, zaměstnanci mají povinnost používat dezinfekční prostředek na ruce. Sterilita prostředí se ověřuje pomocí otisků a stěrů akreditovanou společností (Zdravotní ústav Ústeckého kraje, TZÚ Brno, s.p.)
Ekologická zátěž
Vliv prádelny na životní prostředí je podle vedení společnosti CHRIŠTOF minimální. Testují se především odpadní vody, 4x ročně se odebírají vzorky.
„Limity plníme bez problémů. Například u často hlídaného fosforu je to 10 mg/l vody, my jsme se dostali na úroveň 2 mg/l“, říká ředitel provozu Bc. David Vališ.

V zadní části špinavé zóny jsou používány samostatné prací stroje, kde se pere specifické prádlo zákazníků, jako například prošívané deky, polštáře, hotelové závěsy a podobně. Je zde také oddělení chemického čištění skvrn.

Přechod do čista
Do čisté části prádelny přecházíme přes dezinfekční komoru. V tomto prostoru si každý vezme plášť, umyje a vydezinfikuje ruce. Bez aplikace dezinfekčního prostředku na ruce automat neuvolní dveře.

V čisté části prádlo vyjíždí z pracího stroje a zaměstnanci jej třídí na rovné (cíchy, prostěradla atd.) a tvarové prádlo (haleny, kalhoty atd). Rovné prádlo se vkládá do velkého žehlícího stroje, který umožňuje při specifickém sortimentu vyžehlení až 2000 kusů, tj. zhruba 1 tunu prádla, za hodinu.

Žehlící linka si prádlo napne, vyžehlí a složí. Kusy, které jsou při vkládání zaměstnancem označeny jako poškozené nebo poskvrněné, separuje linka od ostatního prádla a ty vycházejí ven jiným výstupem (jsou vyřazeny, odvezeny opět k pracímu procesu nebo na čištění skvrn). Další prádlo se žehlí na menších strojích.

Sklad prádla
Součástí čisté strany je rovněž sklad prádla, rozdělený na sklad pronajímaného prádla (tj. v majetku prádelny) a prádla, které je majetkem jednotlivých zákazníků. Své místo zde mají i švadleny, které zajišťují drobné opravy prádla.

Zákaznický servis
Služeb prádelny využívají zákazníci v okruhu cca 200 km, především nemocnice a ubytovací zařízení. Největšími klienty v litoměřickém okrese jsou nemocnice v Roudnici a Litoměřicích, dále např. 2 fakultní nemocnice v Praze a soukromá zdravotnická zařízení. Zákazníci si objednávají prádlo elektronicky, po převzetí čistého dávají řidiči použité. Prádlo je rozváženo až na určená dodací místa. Zákazník používá buď prádlo vlastní nebo využívá prádlo, které je majetkem prádelny – nemusí se starat o jeho životnost a údržbu.
Ze současnosti i historie prádelny
Společnost CHRIŠTOF, s.r.o. je největší a nejmodernější společnost v oboru praní a pronájmu prádla v ČR. Byla založena v roce 1908 dědečkem současného majitele ing. Jana Chrištofa, který tehdy vybudoval prádelnu ve Vyškově. V roce 1948 byla firma znárodněna. V roce 1992 ing. Jan Chrištof znovu získal majetek společnosti. V roce 2009 společnost CHRIŠTOF odkoupila prádelnu ve Štětí.

Dnes fungují 3 provozy – Vyškov, Štětí, Brno. Společnost je držitelem certifikátů řady ISO 9001, 14001 a 14065, které zaručují zákazníkům zpracování prádla na nejvyšší možné hygienické úrovni, která je pravidelně kontrolována prostřednictvím interních i externích auditů.