Město Libochovice, jako zřizovatel, už v květnu rozhodlo, že kvůli nedostatečnému počtu žáků školu od nového školního roku nadále nebude financovat.
Tehdy proti verdiktu protestoval ředitel školy Pavel Nýdr, který je rovněž opozičním zastupitelem. Ten také inicioval petici adresovanou radě města, aby rozhodnutí bylo revokováno.

„Peticí jsme se zabývali na posledním zastupitelstvu a nové usnesení nebylo přijato, neboť pro něj hlasovalo jen šest zastupitelů. Zároveň byl pan Nýdr k 31. srpnu odvolán z funkce ředitele školy,“ sdělila starostka Libochovic Jana Holá.

Proti rozhodnutí před prázdninami byli také studenti školy a učitelé. Zatímco oni dostali výpovědi od ředitele SOŠ, žáci si museli najít jiné školy, kam od září přestoupí.

„Říkalo se po městě už dlouho, že škola skončí. Byli jsme pomlouváni všude, kde se dalo,“ prohlásila v červnu pro Deník studentka druhého ročníku Denisa Procházková, a dále zaspekulovala. „Důvodem zrušení jsou jiné zájmy. Budovu chtějí někomu prodat a myslím si, že je to i kvůli tomu, aby byl ředitel odejit.“

S takovými úvahami nesouhlasí starostka Libochovic. „Výuka na SOŠ nekončí v žádném případě kvůli tomu, že bychom snad budovu školy měli pro někoho připravenou. Naopak město nyní musí najít pro ni nové uplatnění.“

Podle Holé město vyzvalo v místním tisku občany, aby podávaly návrhy, jak s budovu efektivně využít. „Město si samozřejmě uvědomuje, že i prázdná budova stojí peníze. V zimě se například objekt musí vytápět. Proto nyní intenzivně hledáme řešení a rádi bychom jej do listopadu našli.“

Odvolaný ředitel školy Nýdr je přesvědčen, že pro Libochovice je ukončení existence školy krokem zpátky, když město nebude mít střední školu. „Škola vznikla v roce 1993 a vlastně navázala po padesáti letech na předválečnou školu. Ale je pravda, že už od roku 2000 byla některým lidem trnem v oku,“ konstatoval pro Deník již v červnu.