„Jedná se o vybudování nových pěších komunikací, nových parkovacích státní pro osobní automobily včetně vyhrazeného parkování pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a úpravy míst pro přecházení komunikací pro tyto osoby a tím zajištění bezbariérovosti celého prostoru. Projekt dále obsahuje nové svislé a vodorovné značení, rekonstrukci veřejného osvětlení a úpravy autobusové zastávky. Součástí projektu je rovněž založení nové veřejné zeleně, parkové úpravy, výsadba nových stromů a keřů a nový městský mobiliář – parkové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule. Součástí projektu je osazení elektronického informačního systému dopravní obslužnosti – systémové propojení několika druhů dopravy,“ informovalo o rozsahu prací vedení města.

Na rozsáhlou rekonstrukci za 17 milionů byla městu přidělena 85% dotace z Regionálního operačního programu Severozápad. Zhruba 2,5 milionu zaplatí město.