Městská nemocnice v Litoměřicích stále usiluje o zachování mamografického pracoviště. Ovšem současně ji opouští primář chirurgie Karel Pacholík, který se rozhodl odejít do Německa.

„Na konci roku vyhodnotíme zájem žen. Podle něj se rozhodneme, zda zakoupíme nový mamograf, který by nahradil dosavadní deset let starý přístroj,“ sdělil ředitel nemocnice Leoš Vysoudil.

„Jeho cena se běžně pohybuje mezi 5 až 6 miliony korun. My však vedeme jednání s firmou, která právě přichází na český trh, o vzniku referenčního pracoviště,“ dodal ředitel Vysoudil. „Mamograf bychom v takovém případě získali za výrazně nižší, zaváděcí cenu.“

Městská nemocnice navíc připravila akci pro ženy nejen z Litoměřicka. Ty, které mají zájem nechat se vyšetřit na mamografu, zaplatí za vyšetření až do konce roku o polovinu méně, než je sazebníková cena. Pacientky pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny v tomto období je screening prsu bude stát 350 korun.

Právě s největší českou zdravotní pojišťovnou má nemocnice problémy. Ministerstvo zdravotnictví ČR ji totiž nezařadilo mezi screeningová pracoviště, tudíž pojišťovna vyšetření v litoměřické prsní poradně nehradí.

Jako argument VZP uvádí i stáří přístroje. „Byl to jeden z důvodů, proč se Litoměřice neocitly na seznamu screeningových pracovišť,“ konstatoval Vysoudil.

Ředitel nemocnice musel nedávno řešit i personální rošádu. Po téměř pěti letech opustil litoměřickou nemocnici primář chirurgie Karel Pacholík, který zamířil za prací do Německa.

„Naopak z Německa do Litoměřic přichází na tento post Alexandr Hudáč, který vyhrál výběrové řízení,“ řekl Vysoudil. „V Německu dosud působil jako zástupce primáře.“