Tato stavba, po níž vede vodovodní řad s pitnou vodou z úpravny v Píšťanech do Ústí nad Labem, se po 25 letech opět dočká kompletního nátěru.

Celé měsíce práce
Horolezci a další pracovníci provádějící výškové práce se vydali s lany a karabinami na most na konci června, hotovo by měli mít do konce října. Podle společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, která tuto akci připravovala, bude stát údržba mostu do šesti milionů korun. Vystaráno by tím mělo být na dalších 20 let.

„Provádí se sanace železobetonové konstrukce pod pylony a sanace betonových bloků pro upevnění nosných lan. Součástí opravy jsou nátěry ocelových nosných a větrových lan a dále se provádí nátěry trojúhelníkové nosné konstrukce, pochozí lávky a ochranného krytu potrubí. K opravě vlastního mostu ještě přibudou i opravy přilehlých staveb armaturních komor,“ uvedla za SČVK Rumjana Loosová.

Že se jedná o náročnou a špinavou práci, jsme se přesvědčili i na místě. Horolezec natírající nosná lana připomínal pavoučího muže.

„Práce v této výšce na lanech mi moc nevadí, problém dělá jen silný boční vítr. Šestice nosných lan, která drží most, je dost blízko u sebe, takže se po nich dá normálně chodit. Samotné natírání není tak náročné, nejvíce času zabere čištění povrchu, které je nutné k tomu, aby se barva nesloupala,“ uvedl při práci horolezec Jaroslav Salaba.

Ekologická opatření
Pro zamezení rizik ekologické havárie je pod mostem zavěšena vana pro zachycení úkapů nátěrové barvy, která zároveň slouží jako pracovní plošina při nátěru spodní konstrukce. „Protože konstrukce mostu zasahuje do několika ochranných pásem, byla poměrně náročná i příprava,“ vyjádřila se k náročnosti údržby mostu Rumjana Loosová.