Práce, které byly v letošním roce zahájeny díky přiznání půlmiliardové dotace z Integrovaného operačního programu, začínají přinášet první výsledky. Na objektu se již rýsuje finální podoba travnatých střech.

Sladí harmonogram prací na objektu
„Práce na zelených střechách probíhá na etapy, v současné době zhotovitel pokládá geotextilii v poslední části stavby. Proběhlo také výběrové řízení a je uzavřena smlouva se zhotovitelem objektu. Předali jsme staveniště a předpokládáme, že zhruba za týden bude zahájena realizace,“ uvedl zástupce zájmového sdružení právnických osob Terezín – město změny, které žádalo o dotace, Robert Czetmayer.

Všechny stropy, na nichž leží až tři metry zeminy, budou již brzy pokryty speciální izolační fólií, která nahradí historicky použitou nepropustnou jílovou vrstvu. „Tento materiál – eurobent nahrazuje vrstvu 60 cm hutněného jílu. Pokládá se tak, aby byl naprosto nepropustný. Hrany, které se překrývají, prosypáváme bentonitovým práškem, aby se textilie scelila. Pak by jí neměla proniknout kapka vody,“ uvedl stavební technik Josef Žák. „Nalezli jsme místa, kde úplně chyběla jílová vrstva. Zřejmě už v době stavby to místy šidili,“ dodal.

Na střechy přijde 6500 m² fólie
V současné době je položeno zhruba 70 % textilie. Protože se dělají řádné překryvy a zakrývají se i svislé zděné plochy, na které přijde zemina, mělo by podle Žáka na Kavalír padnout až 6500 m².

Zhruba polovina střechy už má konečnou podobu. Dřívější val hlíny nahradily správně tvarované střechy, tak jak byly původně projektovány při stavbě pevnosti. Byly znovuvytvořeny tzv. „bankety“ – zvýšené vrstvy zeminy, které chránily střelce. Nepředpokládaný byl také objev zdí u palebných postavení. Ty budou znovu obnoveny.

Hotovo by mohlo být ještě na podzim tohoto roku a pokud se nevyskytnou neplánované komplikace nebo nenastanou nepříznivé klimatické podmínky, zelené střechy by mohly být ještě do října osety speciální střešní trávou.

V návaznosti na rekonstrukci objektu přijde také jeho budoucí využití. Má zde vzniknout dělostřelecké muzeum, na jehož expozici se již nyní pracuje.

Připravují historickou expozici
„V současné době probíhají přípravné práce Vojenského historického ústavu (VHÚ) ČR na přípravě expozice dělostřelectví,“ informoval tajemník Terezína Miloslav Kubíček.

Jak vysvětlil, po dohodě s VHÚ se má jednat především o starší exponáty, zhruba do období první světové války.

Další součásti expozice, vypovídající o životě pevnostního města, připravují přímo v Terezíně.

Atraktivní expozice má do Terezína přilákat turisty. I to se stalo při zahájení rekonstrukce objektů důvodem, proč přišel Kavalír na řadu jako první.