„Pokročili jsme s přípravami k získání územního rozhodnutí. Pozemky kolem ulice Purkyňova jsou už ve vlastnictví města, u ulice S. K. Neumanna je to na 98 procent,“ sdělil vedoucí odboru Martin Dlouhý. „V prvním případě už je vydáno i územní rozhodnutí.“

V lovosické části Nové Klapý mají v budoucnu být postaveny rodinné domy. „Musíme ale nejprve lokalitu připravit. V jakém rozsahu, to záleží spíše na rozhodnutí politické reprezentace města,“ řekl Dlouhý.

Ten potvrdil, že získat územní rozhodnutí pro lokalitu u ulice S. K. Neumanna se zkomplikovalo. „Je to kvůli hluku. Budeme muset postavit protihlukové stěny, bez nich se rozhodnutí k umístění stavby nepodaří získat.“

Podle Dlouhého se nyní řeší podklady, jako jsou výpočty pro hlukovou studii. „Původně navržená opatření byla shledána jako nedostatečná.“

V lokalitě je totiž mnoho hlukových ohnisek. „Je to hluk od silnice I/15, která pozemky obepíná. Dále je to hluk od železniční trati, od provozů Lovochemie, a dokonce sem doléhá i doprava z D8,“ vysvětlil vedoucí lovosického odboru regionálního rozvoje a správy města.

Oblast musí splňovat limity hluku a po nových protihlukových opatřeních se provede nové měření. „Pak musíme čekat na kladné stanovisko litoměřické Krajské hygienické stanice,“ objasnil Dlouhý.

Jaký bude další postup s pozemky, bude záležet na vedení města. „Variant, jak postupovat, je více. Jednou z nich je území tak, jak je, prodat soukromému investorovi, který na nich vybuduje inženýrské sítě, jako je voda, kanalizace, elektřina a komunikace s chodníky. Ovšem jak to dopadlo, je vidět v Sadové ulici,“ naznačil Dlouhý. „Druhou možností je, že to udělá město. To si tak ponechá kontrolu nad rozvojem území.“