Tu mělo původně město zařídit z dotací ve výši 20 milionů korun, později za cenu do 25 milionů (ještě letos v březnu se počítalo s maximálně pětimilionovou spoluúčastí města na financování stavby).

Buď „za draho“, nebo nic
Nyní se ale zjistilo, že bude stát zhruba 38, 5 milionu, a co je nehorší – vše, co je navíc, bude muset město zaplatit ze své pokladny. Regionální operační program totiž přidělí dotaci v maximální výši 20 milionů korun.

Podle vyjádření vedení města se koupaliště může opravit teď, nebo už na to město nikdy finančně nedosáhne. „Přitlačeni ke zdi“ proto zastupitelé na svém posledním zasedání odsouhlasili prodražení z jediného důvodu – v případě zamítnutí by mohli občané ve Štětí na své koupaliště zapomenout.

Nejspíš chyba projektanta
Na veřejném zasedání představil problém Petr Mlejnek, zástupce firmy ScreenIng, která pro město zpracovává dotace na koupaliště.

„V projektu chyběl podrobný položkový rozpočet, proto jsme vše nechali odborně nacenit. Některé položky chyběly docela. Nyní je seznam kompletní, podle ceníku URSU bude rekonstrukce stát 37 milionů korun (bez rezervy) plus náklady na dokumentaci,“ vysvětlil Mlejnek. Zastupitelům doporučil schválit ještě 10 % rezervu na případné vícepráce.

„Na celé zpracování a zařízení stavebního povolení včetně všech připomínkových řízení jsme měli dva měsíce,“ argumentoval zástupce projektanta s tím, že město zadalo zpracování dokumentace pro stavební povolení. V té rozpočet být nemusí. Ceny byly propočtené orientačně podle trhu v roce 2009. Na dvě etapy byl projekt rozdělen „podle peněz“.

A právě rozpočítání na etapy se stalo dalším kamenem úrazu. ScreenIng totiž zjistil, že by po I. etapě koupaliště nebylo funkční a dotace nemyslitelná. Většina prací se musela zahrnout do první části projektu.

Ryšánková: Pro mě je to šlendrián!
„Pro mě je to šlendrián, časový pres pro mě není vysvětlení!“ zdůraznila zastupitelka Jana Ryšánková a upozornila na to, že projekt vznikal v minulém volebním období.

Jak později řekl Deníku starosta Štětí Tomáš Ryšánek, v současné době není jasné, kde přesně se stala chyba. Prošetření celé záležitosti dostal za úkol tajemník města.

Přiznání dotace by tato situace neměla podle Petra Mlejnka ohrozit. Vzniklé vícenáklady jdou prý za městem. Zastupitelé se s tím smířili a začali řešit otázku, zda schválí finanční rezervu 10 % na vícenáklady.

Kurfirst: Chci vědět o každé koruně!
„Je to mizerně vypracovaný projekt. Ať si udělají zhotovitelé vlastní průzkum a dají pevnou cenu. Jestli ani toto nemůžete, protože tomu projektu nevěříte, rád bych věděl o každé koruně, která se bude platit navíc!“ uvedl zastupitel Michal Kurfirst a sklidil v sále potlesk.

Tímto rozdělil přítomných 13 zastupitelů na dva tábory a ani jeden návrh neprošel. Nakonec prosadil odsouhlasení bez rezervy na vícepráce a po krátké přestávce zastupitelé zvedli ruku pro navýšení na 38, 5 milionů korun.

Prodražení schválili, aby nedocházelo k dalšímu oddalování rekonstrukce. Koupaliště je totiž zavřené.