„Bylo nám sděleno, že jsme zvítězili ve výběrovém řízení,“ potvrdil Jaroslav Semler, dopravní ředitel Bus Line. „Přihlásili se tři uchazeči. Vybraná firma nabídla nejnižší cenu a jako jediná splnila zadávací podmínky,“ dodal radní Jan Piegl ml.

Ty ale už při zveřejnění veřejné zakázky kritizoval Karel Havel, předseda představenstva ČSAD Česká Lípa. „Zakázka je vypsána komplikovaně, jako kdyby dopravce měl zajišťovat obslužnost MHD velkého města. Podle podmínek to vypadá, že chtějí někoho jiného, neboť současný ekologický autobus, který po Lovosicích jezdí, nevyhovuje novým kritériím.“

Podle Piegla ml. bylo nutné tendr vypsat podle dvou zákonů. „A to o veřejných zakázkách a dále o hromadné přepravě osob.“

„V Lovosicích bude na naftu jezdit nově pořízený nízkopodlažní autobus Iveco s 37 místy. Stejný autobus, který vozí cestující v Jičíně a Hořicích ve východních Čechách,“ popsal výhody Semler z Bus Line. „Městu jsme nabídli cenu, která by odpovídala realitě provozu.“

Radní Piegl ml. uvedl, že pro město má být cena za kilometr levnější o korunu oproti současnému stavu. „Cena jízdenky bude zachována ve stejné výši, město má ročně ušetřit zhruba sto tisíc.“ Podle radního pro dopravu Jana Landy za loňský rok byla ztráta MHD pro město ve výši 1, 2 milionu korun.

„Radnice městskou dopravu financuje ze čtyř zdrojů: příspěvků obce, jízdného, příspěvků firem, poplatků autodopravců za vjezd na městské autobusové nádraží,“ objasnil způsob financování Piegl ml.

Podle radního se nový jízdní řád přizpůsobí příjezdům a odjezdům vlaků a ostatních autobusových spojů. „Jezdit se bude v pravidelném intervalu. Nově připravujeme zavedení měsíčního paušálního jízdného,“ dodal Piegl ml.