Jak uvedl starosta obce Martin Minarčík, výsadba aleje má čtyřletou historii. Při scelování pozemků byla větší část cesty rozorána, obec Ledčice ji ale v r. 2007 znovu obnovila a použila ji pro uložení kanalizačního řadu na čistírnu odpadních vod do Straškova.

Poté provedla podél cesty na svém katastrálním území alejovou výsadbu a vybudovala stezku s názvem „Naučná stezka praotce Čecha“. Na stezce je několik zastavení s informačními tabulemi a odpočinkových míst.

Navázali na Ledčice díky dotaci
Obec Mnetěš měla v záměru pokračovat v budování aleje i na mnetěšském území. V roce 2010 se podařilo získat dotaci z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR a ještě na podzim byla alej vysázena. V celé délce jsou stejné druhy: javor mléč, lípa malolistá a dub letní.

„Trasa aleje v katastru obce Mnetěš měří 710 m, je zde vysazeno 215 mladých stromů. Vybudovali jsme zde dvě posezení a tři informační tabule. Finanční náklady činily 450 tisíc korun, z čehož 300 tisíc korun bylo hrazeno z dotace,“ upřesnil starosta Martin Minarčík.

„Do budoucna bude tato cesta hezkým krajinným prvkem a poslouží pěším jako ochrana před vlivy počasí. Přejeme si, aby si ji oblíbili i turisté, kteří navštěvují Říp. Z Mnetěše vede několik turistických cest až na vrchol hory, budou v naší obci srdečně vítáni,“ dodal za Mnetěšské starosta.