Obec Libčeves neminete, když pojedete po silnici z Lovosic směrem na Most. Má asi pět set obyvatel a spadá pod ni dalších deset obcí. Jsou to Hnojnice, Hořenec, Charvatce, Jablonec, Lahovice, Řisuty, Židovice, Všechlapy, Sinutec a Mnichov. Dohromady má tedy Libčevesko necelou tisícovku obyvatel. Za návštěvu tu určitě stojí barokní kostel Stětí svatého Jana Křtitele, kousek od něj na vyvýšenině stojí zámek, který ale dnes není přístupný.


Památky i kamenná slunce lákají turisty


Starosta Libčevse Tomáš Ekrt je starostou neuvolněným, má tedy ještě své zaměstnání. Pracuje jako profesionální hasič v litvínovské Chemičce. Zeptali jsme se ho na historii obce: „O Libčevsi se z dokumentů dozvídáme někdy kolem roku 1390.

Přímo v Libčevsi zůstala zřícenina zámku, která je momentálně v soukromém vlastnictví a majitel se bude snažit dát ji do původního stavu. Pak se zde nachází kostel, v okolních vesnicích, spadajících pod Libčeves, stojí kapličky. I v nich se nachází spousta zajímavostí. Zmíním se například o kamenných sluncích v Hnojnicích, kam jezdí návštěvníci z celého světa. Je to světová rarita. Vznikla sopečnou činností a při troše fantazie vzniklé útvary vypadají jako slunce.“


Kostel svatého Jana Křtitele je dominanta


Dominantou Libčevse je kostel Stětí svatého Jana Křtitele, ke kterému patří i nedaleká fara. Kostel je jednou z předních památek románského stavitelství u nás. Jeho věž a loď byly postaveny na začátku 13. století. Generální opravy se kostel dočkal na začátku století dvacátého. Přispěl na ni stát a také patron, doktor Maxmilián Lobkowitz. O kostel se stará duchovní Pavel Michal, který má pověření přímo od litoměřického biskupa a má spoustu informací:


„Tajemstvím Libčevse byl asi vodní pramen v tomto vyschlém kraji, kde voda byla vzácná. A ti, co sem přišli při širší přemyslovské kolonizaci, takovou vodu obsadili tvrzí, zřejmě dřevěnou. Postupně potřebovali, možná s rostoucím bohatstvím, větší bezpečí a na výsypce tvrze vybudovali pevnostní věž. Ve 13. století se pokračovalo dál, kdy věž byla doplněna a k ní připojen malý románský kostel. Ve věži byla pro panstvo vytvořena jakási tribuna.
Libčeves poměrně často měnila vrchnost, tím pádem byla konzervativní, a tak jediný větší zásah je tady gotický presbytář se žebrovou klenbou, která je starší než Parléřova u Svatého Víta v Praze.

Tento styl kleneb se šířil ze Saska. Kostel je docela zachovalý, snad jen s tím rozdílem, že můj předchůdce Josef Kordík sem přišel jako mladý muž a nejenom že tady organizoval divadlo, ale podnikal i různé zajímavé restaurátorské a tvůrčí zásahy. Jimi se kostel jakoby dostal i do toho 20. století.“


Myslivci a sportovní střelci se nenudí


Jablonců je na severu Čech víc a v Jablonci, který spadá pod obec Libčeves, na jednom z vršků malebného Českého středohoří, stojí střelnice sportovního střeleckého klubu. Je z ní nádherný výhled na České středohoří, na lány polí i na menší a větší kopečky, mezi kterými leží vesničky, a z nich vystupují věžičky kostelíků. Kam až dohlédnete, neuvidíte žádnou průmyslovou stavbu. Zkrátka - ráj to na pohled. A právě na toto místo nás zavedl Vojtěch Lang. Myslivec, který původně neměl se sportovní střelbou nic společného.


„Tady se střílí na asfaltové terče brokovnicemi, a to ve dvou disciplínách. Terčíky jsou o něco málo větší než porcelánové pivní tácky, jen sytě oranžové. Samozřejmě, že je to sport o přesnosti a postřehu.“


Vojtěch Lang je původně myslivec. Na sportovní střelbu se dal potom, když už jednoduše nebylo v lesích a na polích co lovit. „Protože nebyla zvěř, tak aby bylo vyžití, začali jsme dělat střelecké závody. Aby se jenom nesedělo, nechlastalo, vymýšleli jsme různé hry, dělali myslivecká odpoledne a ti, co tu rádi střílejí, založili sportovní střelecký klub,“ dodává Vojtěch Lang. Aby toho ale nebylo málo, jsou na Libčevesku myslivecké spolky dva. Každý má kolem dvou tisíc hektarů honitby a vzájemně spolupracují.


Knihovnická kuchařka maminek


V Libčevsi je z pěti set obyvatel obce aktivním čtenářem každý pátý, a to je v dnešní digitální době dost vzácné. V knihovně se místní scházejí i z jiných důvodů, než je čtení knížek. Třeba proto, aby společně pekli nebo vařili. Samozřejmě i s knihovnicí Vratislavou Ekrtovou.


„Pořádáme různé akce pro děti, pro rodiče, pro maminky, prostě pro lidičky, kteří mají zájem o to nejenom číst, ale třeba i být jen tak spolu. S mateřskou školkou je dobrá spolupráce, kdy přijde paní učitelka se všemi dětmi a my pro ně máme připravený pořad. Pak jsou tu akce, které si vymyslely maminky, kdy se setkáváme a na každé to setkání každá maminka přinese štrúdl nebo něco podobného, vytvořeného z jablíček. Když se někomu nepovede štrúdl, tak to vůbec nevadí, přinese něco jiného. Anebo přijde jenom tak mezi nás, přinese si třeba svůj vlastní recept a z toho my pak na konci roku, ze všech těch akcí, uděláme pomyslnou knihovnickou kuchařku. Každá z maminek ji obdrží na památku.“


I rybáři si tady přijdou na své


Až pojedete po silnici z Lovosic do Mostu, nebo opačně, udělejte si malou zajížďku. Pohled na malebný kostel Stětí svatého Jana Křtitele i na bývalý zámecký pivovar a samotný zámek za to stojí. I když ani jedno už neslouží svému původnímu záměru. A pokud jste rybáři a máte platný rybářský lístek, neváhejte a zajeďte si na zdejší zámecký rybník. Je to místo přímo určené k rekreačnímu rybolovu. Jen kousek od Libčevse jsou Charvatce, kde sídlí zdejší Avion klub, proslulý tím, že při oslavách dne dětí shazuje na děti bonbony a v další blízké obci, v Židovicích, si můžete na statku zajezdit na koni.


Pořad si můžete poslechnout na Českém rozhlasu Sever, v sobotu v 10.00 hodin.

Eva Bucharová, J. Beneš