„Přeložka silnice II/246, která se má stát spojnicí mezi dálnicí D8 a rychlostní R7, se má nejprve stavět jako obchvat Libochovic a realizovat se má zatím jen první etapa. Paradoxně po výstavbě tohoto úseku budou Libochovice postiženy zvýšenou dopravou,“ konstatoval starosta Budyně n. O. Petr Medáček. „Veškerá doprava totiž bude stažena zpět do města. Nejpostiženější nadále zůstanou ulice Čechova a Vrchlického,“ potvrdila libochovická starostka Jana Holá.

Podle Medáčka se obce na trase plánovaného obchvatu musí spojit a žádat po Krajském úřadu Ústeckého kraje, který je investorem, jasný harmonogram, kdy se která etapa bude stavět. „Rádi bychom se k harmonogramu výstavby vyjádřili a budeme požadovat, aby byly stanoveny časové milníky, jak se bude obchvat stavět.“

„V současné době je odsouhlasen koncept řešení, zpracována dokumentace k územnímu řízení a je kompletována dokladová část k územnímu řízení nové komunikace u Libochovic,“ řekla mluvčí kraje Magdalena Hanáčková. „U dalších dvou úseků obchvatu buď projektová příprava probíhá, nebo se teprve koná výběrové řízení na projekční práce.“

Podle Hanáčkové nemá kraj zajištěno financování a spoléhá se na dotaci z evropských fondů. „Vzhledem k našim ekonomickým možnostem se realizace nové komunikace předpokládá na etapy.“

„Obávám se toho, aby po dokončení části libochovického obchvatu nedošlo k tomu, že se celá stavba na pět šest let kvůli nedostatku financí zastaví. Pak vyschnou dotace z ROP Severozápad ana další stavbu už nebudou peníze,“ míní Medáček.

„Proto se domnívám, že by bylo lepší, aby se nová komunikace přeřadila z kategorie 2. třídy na silnici 1. třídy, neboť má fungovat jako spojka D8 a R7. Tím by se o její výstavbu postaral stát a výkup pozemků by šel k tíži Ředitelství silnic a dálnic. Chceme o této možnosti s krajem jednat,“ nastínil možnosti budyňský starosta.