Jako ekonomka městského úřadu a základní školy uskutečňovala v letech 2001–2008 finanční převody na svůj soukromý účet, ztrácely se i peníze v hotovosti.

Finanční výbor, kontrolní výbor ani nezávislé audity neodhalily nic dlouhých sedm let. Na zpronevěru přišel náhodou bývalý starosta města Václav Vobořil.

Část peněz vrátila
Již při předchozích líčeních Urbánková soudu tvrdila, že peníze městu vrátí. To se již částečně stalo skutečností. Podle soudu poukázal její manžel 4. února městu Třebenice 1,1 milionu korun. Právní zástupce Urbánkové potvrdil, že se jednalo o náhradu škody. „Jsme samozřejmě rádi, že máme část peněz zpět. Využijeme je ve prospěch města,“ uvedla současná starostka Třebenic Martina Patrovská.

Trpěla depresemi
Obhajoba poukazuje na fakt, že v době, kdy ke krádežím docházelo, měla obžalovaná ekonomka trpět těžkými depresemi, měla vážné rodinné
problémy s fetující dcerou. To potvrdila i v pondělí čtená lékařská zpráva.

Lékař konstatoval narušení osobnosti s dopadem na myšlení a jednání a snížení sebekontroly. Podle právního zástupce Urbánkové se však nejedná o pokus namítat trestní neodpovědnost Urbánkové, nýbrž jen o vysvětlení jejího zdravotního stavu.

Urbánková se u soudu hájila také tím, že byla dlouhodobě pracovně přetěžována, pracovala na více než jeden úvazek a že ji bývalý starosta Václav Vobořil šikanoval.

OBŽALOBA
Eva Urbánková je obžalovaná z toho, že v období od srpna 2001 do srpna 2008 odcizila z pokladny města Třebenice více než dva a půl milionu korun. Podle obžaloby se jako ekonomka města a účetní školy vědomě obohacovala, když ve 143 případech převedla na své soukromé konto peníze z účtu města a tím se dopustila trestného činu zpronevěry.

Proti tomuto tvrzení se později exstarosta veřejně ohradil s tím, že zvažuje podat trestní oznámení na výpovědi Evy Urbánkové a některých svědků.
Do spisu obsahujícího cca dva tisíce stran přibyly další dokumenty.

Další oznámení
Státní zástupce předložil soudu tři oznámení o pozměňování úřední listiny spolu s trestními oznámeními a příslušná usnesení o jejich vyřízení.

Soud obdržel také všechny zprávy finančního a kontrolního výboru a auditorské zprávy z let 2001–2008 a poskytl ohajobě čas k jejich prostudování. Líčení bylo odročeno na červenec.