Řád sv. Řehoře Velikého převzal Milan Zbořil, osobní lékař čtyř litoměřických biskupů, a Petr Mikula, místokancléř biskupské kurie v Litoměřicích. Řád oběma oceněným připjal apoštolský nuncius v České republice Mons. Diego Causero, který ve své funkci končí a který navštívil jako oficiální zástupce Vatikánu v ČR Litoměřice pravděpodobně naposledy. Pergamen se jmenováním jim předal litoměřický biskup Jan Baxant.