Pět set vojáků ze šesti zemí
Při výcviku, kterého se zúčastnilo přes pět set vojáků z České republiky, Belgie, Finska, Francie, Maďarska a Polska, prokázali vojáci, jak jsou připraveni zasáhnout v případě zneužití a úniku radioaktivních, chemických a biologických látek.

Výcvik probíhá na čtyřech místech
„Cvičení probíhá od 26. dubna do 5. května, účastní se ho jednotky 6 států, které cvičí ve výcvikovém prostoru Tisá, v Ústí n. L., Litoměřicích a Děčíně. Je naplánováno tak, aby všechny jednotky byly plně vytíženy a plnily své odborné úkoly,“ uvedla tisková mluvčí 311. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Vlastimila Cyprisová.

Jak dodala, mnohonárodní prapor bude od 1. července 2011 do 30. června 2012 součástí úkolového seskupení sil rychlé reakce NATO. Velení mají pro toto období převzít Češi.

Výcvik probíhal na více místech, součástí bylo sbírání vzorků, testování v laboratořích, střežení prostoru, zajištění bezpečnosti. V Litoměřicích bylo cvičení zaměřené na dekontaminaci.

„Zásah je zaměřen na dekontaminaci jednotky zasažené radioaktivním spadem. Já mám na starosti belgickou dekontaminační jednotku, která se zabývá dekontaminací osob, Francouzi se zabývají dekontaminací techniky, Češi mají na starost dekontaminaci citlivých materiálů,“ uvedl Vojtěch Byrtus, velitel roty Responds Company a příslušník 311. praporu.