„Chceme práci,“ zaznělo hned v úvodu z úst představitelů litoměřické KSČM a převážně seniorské publikum souhlasně pokyvovalo. Starší pán dokonce měl transparent se zněním: Zůstane–li pohraničí české, zůstane česká i naše vlast. V konfrontačním tónu byla vyvedena i nástěnka poukazující na únorovou demonstraci proti neonacistům v německých Drážďanech.

Před hlavním projevem komunistického poslance Josefa Šenfelda zazněla nezkrácená verze původní československé hymny, naopak na závěr si přítomní zazpívali internacionálu. Ta symbolizuje dělnické hnutí a původní francouzský text sepsal socialistický revolucionář a básník Eugène Pottier. Ten v písní líčí sociální nespravedlnost, hladovějící a utiskované dělníky, a vyzývá je ke vzpouře.

V podobném duchu zněl i Šenfeldův projev, ve kterém vyzval k občanské neposlušnosti „Jsme svědky likvidace zbytků sociálního státu. I naši předci si museli vydobýt sociální výhody. Nemůžeme se nyní věnovat prvomájové poetice, strohá realita je jiná.“

Podle poslance nežijeme v demokratické a svobodné zemi. „Po 21 letech kapitalismu vládne strach. Lidé se bojí o práci, je jim znemožňováno zakládat odbory. Občané jsou vykořisťováni, protože v Česku je 750 tisíc nezaměstnaných a mladí lidé nechtějí mít děti. Nemohou mít vlastní bydlení bez hypoték za lichvářský úrok, jsou svázáni hrozbou školného.“

V projevu Šenfeld dále zmínil, že vlády po roce 1989 zavlekly Česko do „krvavých válek. Dále byl rozkraden majetek v hodnotě tří bilionů korun. Ten, který jsme po druhé světové válce z trosek vybudovali. Komu to všechno slouží?“ zeptal se.

Podle Šenfelda je špatný i systém soukromých škol, které považuje za devalvaci českého školství s odkazem na aféry s rozdáváním titulů. „Privatizace sloužila jen pro úzkou skupinu lidí. Cílem vlády je zprivatizovat i zdravotnictví a vydělávat na něm. Kde jsou cukrovary a chmelnice? Český zemědělec prohrává zoufalý boj se zahraniční konkurencí.“

Komunistický poslanec se obul i do premiéra Petra Nečase (ODS). „Chce zrušit KSČM, přitom mu pravice hnědne.“ Dále básní od Josefa Hory přítomní zavzpomínali na velkolepé oslavy 1. máje.