Ta má zkoumat problematiku kontaktu nové a „staré“ architektury ve městě.

„Chceme se zamýšlet nad touto problematikou obecně a své myšlenky, nápady a podněty aplikovat na vybraném objektu,“ řekl organizátor akce Jakub Pleyer.

Do Litoměřic by mělo dorazit zhruba dvacet studentů, kteří budou zpracovávat své projekty na taneční škole sídlící ve Vavřinecké ulici. „Investor by totiž rád rozšířil svou školu o další taneční sál, který by sloužil jako hlavní,“ prozradil Pleyer.

Archi–dílna se uskuteční ve dnech 5. až 8. května a studenti se kromě své tvorby budou seznamovat i s mětskou památkovou rezervací.

„Cílem je rozvinout diskuzi o historické městské krajině a podpořit kvalitní realizaci moderní architektury. Po skončení Archi–dílny plánujeme uspořádat veřejnou diskuzi s občany za pomoci Projekční kanceláře PrecisArchitecture,“ řekl Pleyer.