Jednotlivými dny Svatého týdne si připomínají řadu klíčových událostí. Svatý týden, který začal 17. dubna Květnou nedělí, slaví věřící z Litoměřicka se svým biskupem Mons. Janem Baxantem. Před Velikonocemi probíhají v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích slavnostní bohoslužby. Hlavními dny tohoto týdne jsou Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.

Zelený čtvrtek 21. 4. 2011
9.00 hodin - Missa chrismatis, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice
18.00 hodin - Památka poslední večeře Páně, kat. sv. Štěpána

Velký pátek 22. 4. 2011
10.00 hodin - Velkopáteční modlitba u kříže na vrchu Radobýl
18.00 hodin - Velkopáteční obřady, katedrála sv. Štěpána

Bílá sobota 23. 4. 2011
21.00 hodin - Velikonoční vigilie, katedrála sv. Štěpána

Boží hod velikonoční 24. 4. 2011
10.00 hodin - Boží hod velikonoční, katedrála sv. Štěpána