„Máme tady skupinky mládeže, která vulgárně napadá obyvatele a ničí majetek,“ řekl starosta Čížkovic Arnošt Waschta. Především místní kriminalita byla hlavním důvodem, proč se zastupitelstvo obce rozhodlo založit vlastní obecní policii.

Čížkovice nyní mají jednoho strážníka, který je přímo podřízen starostovi. „Uvidíme, jaké budou náklady. Mít vlastní policii je pro obec ztrátové, ale vzhledem k tomu, jaká je situace v Čížkovicích, je to nutné,“ konstatoval Waschta.

Ten by si přál mít v obci služebnu, která bude mít stálý provoz. „To lze zajistit s minimálním počtem pěti strážníků. Předběžné náklady by činily asi 2 miliony ročně a muselo by se do projektu zapojit více okolních obcí. Už jsem je i oslovil, ale s odkazem na nedostatek peněz to asi nebude možné nyní realizovat.“

Strážník se zaměří na zakuklence
Podle Waschty bude mít strážník k dispozici i automobil, přestože podstatná má být pochůzková činnost. „Musí být vidět, lidé jej budou potkávat. Chceme ale chránit i Želechovice, a pokud se něco stane, musí být možnost, jak se rychle dopravit na určené místo. Proto jsme koupili pro potřebu obecní policie close zoom_in auto.“

V Čížkovicích se nacházejí problémové lokality, ve kterých bují drobná kriminalita a vandalismus. „Každý čtvrtek strážníkovi určuji služby, někdy uděláme i dělenou směnu. Vždy se v obci bude pohybovat v jiný čas, aby nešlo vytipovat, kdy a kde bude,“ vysvětlil starosta. Strážník Milan Pova věří, že občané jeho činnost ocení. „Rádi mě asi nebudou mít ti, co se chovají problémově. Mým úkolem bude vytlačit skupinky z těch lokalit, kde je nutné zajistit pořádek,“ řekl.

Starosta Waschta přesvědčil zastupitele o zřízení obecní policie na základě opakovaných případů u domu s pečovatelskou službou. „Když jsme zjistili, že mládež se maskuje kuklami a vulgárně napadá obyvatele, bylo rozhodnuto,“ konstatoval.