V tento den jsou svěceny ratolesti (palmové, jívové,…) jako připomínka Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma, kdy jej lid provolal za krále. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant zahájil liturgii Květné neděle na nádvoří biskupské rezidence, kde ratolesti požehnal.

Poté se spolu s kněžími a věřícími vydal v průvodu do katedrály sv. Štěpána, kde sloužil mši svatou. Koncelebranty byli generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl, probošt litoměřické katedrální kapituly Jiří Hladík a kanovník Martin Davídek.

Svatý týden (začínající Květnou nedělí a končící nedělí Zmrtvýchvstání Páně) je posledním týdnem čtyřicetidenního postu před Velikonocemi. Hlavními dny tohoto týdne jsou Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Po celý týden budou v litoměřické katedrále probíhat bohoslužby, které bude sloužit biskup Baxant.

Karel Pech, Zdeňka Studená