Co se vám konkrétně nelíbí na rekultivaci pískovny?
Pod záminkou rekultivace těžebního prostoru pískovny Dobříň má dojít ke skládkování několika tisíc tun popílku z teplárny Mondi Štětí v těsné blízkosti obce Předonín. Nejen mně, ale i ostatním občanům obce, kteří to jasně vyjádřili podpisem na námi zorganizované petici, se nelíbí žít v těsné blízkosti jakékoliv skládky, a to nejen skládky popílku, které s sebou nesou různá zdravotní rizika.

Jaké kroky jste dosud učinili a koho zastupujete?
Několikrát jsme neúspěšně vyzvali představitele obce Bechlín - Předonín, aby se postavili proti skládkování popílku v blízkosti naší obce a dalšího jejího rozšiřování. Prostřednictvím občanského sdružení Ochrana a rozvoj obce Předonín, jsme napadli souhlas pro navážení popílku na deponii č.2. Jednáme v zájmu ochrany přírody a tedy v zájmu ochrany zdraví lidí, kteří žijí v naší obci.

Kolik lidí podepsalo petici, co budete dělat dál?
Petici podepsalo celkem 400 lidí. V časti obce Předonín a Benzinov to bylo dokonce 90% osob starších 18 let. Další zájemci o podpis dále přicházejí, a to i po jejím skončení. Petice dosud nebyla obcí Bechlín - Předonín projednána, petiční výbor žádnou reakci neobdržel. Další kroky zvážíme až poté, co se tak stane.

Jakým způsobem jste se obrátili na starostu obce Alexandra Suchého a jaký postoj k tomu zaujal?
Nejen my, ale i ostatní občané několikrát vyzvali starostu naší obce, aby se zásadně zasadil proti skládkování popílku v prostoru štěrkopískovny Dobříň a to nejen v poslední době, ale průběžně po několik let, kdy se do vytěženého prostoru pískovny začaly navážet první tuny popílku. Starosta proti záměru ukládání popela v blízkosti obce nikdy nic neučinil.

Zastal se obyvatel nějaký další státní úřad, třeba odbor životního prostředí v Roudnici?
Nezastal. Nic se neděje.

Co prašnost? Máte nějaké vypracované studie, které potvrzují riziko pro obyvatele?
Takovéto studie by právě měly být, podle nás vyprácovány, pod hlavičkou odboru ŽP v Roudnici, popř. odboru ŽP Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Prašnost je jedním z parametrů, který se běžně kontroluje a hlídá, a jehož zvýšené hodnoty jsou zdraví škodlivé. Nepřejeme si riskovat zdraví svých dětí.