Jan Rabe (havran) z Mechelgrünu získal v roce 1298 hrad Wildstein, chebské rodové sídlo rodiny Nothaftů, od svého tchána Engelharda Nothafta.

Jeho manželka Mechthilda, rozená Nothaft z Wildsteinu, byla matkou rodu, který se během staletí rozdělil do několika linií vládnoucích v oblasti Vogtlandu

V sousední obci Theuma se nachází kostel, který již od roku 1267 sloužil jako farní i pro ves Mechelgrün, a jsou zde pohřbeni členové zdejších panských rodin. Nejstarší náhrobní kámen připomíná roku 1567 zesnulou Markétu Rabe, rozenou z Wolfersdorffu, která byla provdána za Daniela Rabe na Schloditzu.

Ostatní náhrobní desky patří členům rodiny z Tettau na Mechelgrünu, a sice Vilémovi z Tettau, jeho manželce Kateřině z Tettau, rozené Zedtwitz, a jejím dětem - Adamovi (zemřel jako kojenec), Anně Marii (zemřela ve dvaceti letech) a Kateřině (zemřela jako dvaadvacetiletá).

Na dalším náhrobním kameni je zobrazené břevno, které na první pohled zdobilo rodový znak patřící Nothaftům.

Jedná se však o erb rodiny Zedtwitzů a Feilitzschů (kromě toho ještě erb z Tettau a Witzlebenu) a vztahoval se na otcovský, případně mateřský původ zesnulých. Další epitaf je věnován Janu Bedřichovi z Tettau, jednomu z bratrů Viléma z Tettau.

Zvlášť do oka padne epitaf Adama z Tettau, kterého zmínil farář Garms ve své roku 1935 vytištěné kronice kostela v obci Theuma.

#nahled|https://g.denik.cz/54/9b/mechelgrun_3_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/54/9b/mechelgrun_3.jpg|MECHELGRÜN – původně chebské rodové sídlo rodiny Nothaftů připadlo posléze rodu Rabe. #

Nedaleko starého vodního hradu se též nachází hradiště zvané Turmhügelburg. Bylo založeno v době prvního osídlení zdejší oblasti a ještě v roce 1378 významné natolik, že se jedna větev rodiny Nothaftů po něm nazývala.

Kolonizační činností rodu Nothaftů z Wildsteinu se vytvořilo rozsáhlé území sahající až do údolí potoka Schwarzbach, které po dlouhou dobu bylo severní hranicí řezenského biskupství a Chebska.

Nejlepší důkaz pro severobavorské osídlení v jižním výběžku saského Vogtlandu tvoří ještě dodnes zachované chebské nářečí. S přechodem panství Wildstein na rodinu Rabe z Mechelgrünu změnil také pozdější Markneukirchen své majitele.
#nahled|https://g.denik.cz/54/9b/mechelgrun_6_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/54/9b/mechelgrun_6.jpg|MECHELGRÜN – původně chebské rodové sídlo rodiny Nothaftů připadlo posléze rodu Rabe. #

Roku 1475 byla ve východní věži zřízena hradní kaple. V roce 1670 došlo k rozsáhlému požáru celého areálu, při němž byla většina staveb poškozena, neboť vyhořela téměř do základů. Přesto jeho tehdejší majitel nechal všechno opravit a znovu vystavět.

V průběhu 19. století majitelé vybudovali různé přístavby. Zámecké panství Mechelgrün patřilo až do roku 1945 rodině profesora Uibriga. Rok po druhé světové válce byly všechny tyto přístavby odstraněny.

Vodní zámek Mechelgrün byl roku 1948 již v dezolátním stavu, části zdí odpadly a v roce 1978 se zřítily zbývající střechy. Zajištění koruny zdiva rozpadající se památky mělo údajně proběhnout roku 1992.

Plánovala se dokonce celková rekonstrukce hradního areálu a přeměna památky na hotel. Avšak k ničemu již z finančních důvodů nedošlo.
Zajímavost

Od doby Třicetileté války vzkvétala tradice nedaleko situovaného Marktneukirchenu, jako města zručných výrobců hudebních nástrojů, na což upomíná muzeum hudebních nástrojů umístěné v jedné z nejstarších budov obce.

PETR ŠAFRÁNEK