Bakeš bránil veřejné volbě
Největším zádrhelem při hlasování se stal fakt, že zastupitelstvo nechtělo respektovat pokyny předsedajícího, odstupujícího starosty Josefa Bakeše, který prosazoval jako jediný možný způsob volby tajné hlasování.

Přestože někteří zastupitelé měli zájem hlasovat aklamací, jak v sále skandovalo na dvě stě přítomných občanů, Bakeš nechtěl zastupitelstvu dovolit hlasovat o způsobu volby. Zahájil tajné hlasování.

„Je věcí zastupitelstva obce, pro jaký způsob volby obsazování postu se rozhodne,“ četl Vladimír Urban z vyjádření ministerstva vnitra.

Zastupitelé koalice volbu bojkotovali
Zvolení zastupitelé města, patřící do koalice kolem Vladimíra Urbana, tajnou volbu starosty bojkotovali. Volby mezi dvěma kandidáty na starostu (Vladimírem Urbanem a Josefem Bakešem) se nezúčastnili. V urně tak zůstalo deset hlasů (9 pro J. Bakeše a 1 neplatný) a nebyl nikdo zvolen.

Řízení jednání předali Kubínkovi
Po dvou hodinách rozepří svěřilo zastupitelstvo řízení zasedání Zdeňkovi Kubínkovi. Ten následně umožnil hlasování o veřejné volbě a situace v sále se uklidnila.

O obsazení všech postů se hlasovalo veřejnou volbou.

„Výsledek voleb je v rozporu s jednacím řádem, kde je daná volba tajná. Přestože tento program prošel, došlo k hlasování aklamací,“ komentoval situaci Josef Bakeš.

Při hlasování se zastupitelé drželi dohodnuté koalice vítězného Sdružení pro Roudnici (SPR – 5 mandátů) a ODS (3 m) s podporou KSČM (3 m).
Jedenáct zastupitelů těchto stran zvedlo ruku pro Vladimíra Urbana jako starostu města Roudnice nad Labem. Ten se posléze ujal slova a hlasovalo se o obsazení postů místostarostů.

Místostarostové: Cihla a Svět
Prvním, uvolněným místostarostou města byl zvolen zastupitel za ODS Michal Cihla, druhým, neuvolněným místostarostou se stal Libor Svět ze SPR.
Dvoubarevná zůstala i rada města.V té usednou zastupitelé pouze ze SPR a z ODS.

V radě města kromě Vladimíra Urbana, Michala Cihly a Libora Světa usednou ještě Zdeněk Kubínek, Eva Chocholatá, Vlastimil Jurčík a Jiří Brodský.
Komunisté, kteří novou koalici podpořili, dostanou místa předsedů výborů. Finanční výbor povede Alena Machová, předsedou kontrolního výboru se stal Miroslav Pém.

Urban: Vážíme si podpory KSČM
„Naše snaha o složení rady napříč politickým spektrem narazila na principiální odmítání ODS spolupracovat s KSČM. O to více hodnotím přístup zastupitelů za KSČM, kteří dali přednost prospěchu města před svými osobními nebo stranickými ambicemi,“ uvedl ve svém projevu nově zvolený starosta Roudnice Vladimír Urban.

„Našimi nejbližšími cíli teď budou vyřízení všech restů, které se nahromadily po dobu nedobrovolné nečinnosti zastupitelstva, dále začneme plnit předvolební sliby, že prověříme a dáme do pořádku věci, které přebíráme po minulém vedení města. Jsem připraven svolat v nejbližším termínu nové zasedání,“ uvedl dále Urban.

Bakeš: Koalice je příliš křehká
Odstupující starosta Josef Bakeš po zasedání označil novou koalici za příliš křehkou. „Jedenáctičlenná koalice je strašně křehká. Stačí absence jednoho zastupitele a neschválí se nic. Já jsem tuto situaci zažil a není to nic jednoduchého. V roce 2008 už to tady bylo, já sám jsem to tehdy rozbíjel a dnes se to opakuje znovu. Chtěl bych tedy popřát koalici, aby to šlo lépe. Věřím, že všem zastupitelům jde o budoucnost města,“ uvedl Josef Bakeš.