Úřad práce v Litoměřicích nabízí zájemcům a uchazečům o zaměstnání možnost účasti v mnohých projektech. Regionální projekty jste představil, ale v nabídce jsou také grantové projekty. Můžete přiblížit, jaký je mezi nimi rozdíl?

Představil jsem tři Regionální individuální projekty, které v současné době realizujeme. Nyní budeme postupně představovat grantové projekty, jichž se mají možnost zúčastnit uchazeči v evidenci Úřadu práce v Litoměřicích. Grantový projekt je projekt menšího rozsahu, předkládaný na základě výzvy našeho ministerstva k předkládání žádostí v rámci globálního grantu. Grantový projekt je realizován na území příslušného kraje. Nejdůležitější je cíl daného projektu, co se jím hodlá změnit. Od toho se odvíjí úspěšnost získání financí z Evropského sociálního fondu na realizaci grantového projektu.
Dnes bych vás chtěl seznámit s projektem EMA - Efektivními metodami k aktivitě, který je zaměřen na podporu dlouhodobě nezaměstnaných žen se základním nebo s již neupotřebitelným vzděláním. Jeho cílem je odstranit bariéry, které brání ženám k zapojení se na trhu práce, podpořit tak jejich zaměstnatelnost. Neméně důležitá je i změna návyků charakteristických pro osoby dlouhodobě nezaměstnané.

Kde a jak se mohou do projektu přihlásit případné zájemkyně?

Grantový projekt EMA se přehoupl do své poslední etapy. 22. a 23. února bude provedeno poslední výběrové řízení účastnic finálního 5. cyklu, které se bude konat v prostorách Bfz o.p.s. v Dlouhé ulici 32 v druhém patře. Zde je možné získat bližší informace nebo kontaktovat koordinátorku projektu paní Hatašovou, e-mail: Hatasova.Marie@lt.bfz.cz. Informace o projektu poskytne i zprostředkovatelka ÚP.

Na co jsou projektové aktivity zaměřeny a jak probíhají?

Na posílení motivace a sebevědomí žen, orientaci na reálné potřeby trhu práce, zvýšení jejich kvalifikace a praktických dovedností. Nabízené aktivity probíhají ve středisku bfz o.p.s. v Teplicích a Litoměřicích, kde je projekt realizován. Do dnešního dne se ho zúčastnilo 123 žen. Projekt také umožňuje ženám získat absolvováním rekvalifikačního kurzu nové znalosti a tím i kvalifikaci. 109 úspěšných absolventek kurzů svědčí o velkém zájmu si kvalifikaci doplnit. Účastnice prošly pro příklad rekvalifikačními kurzy Základy obsluhy osobního počítače, Pracovník v sociálních službách, Vazba a aranžování květin, Manikúra a nehtová modeláž, Výpomoc při přípravě pokrmů, Administrativní pracovník, Asistent pedagoga, Základy podnikání. K zajištění těchto kurzů bylo využito zkušeného lektorského týmu a vlastních akreditací, kterých je společnost bfz držitelem. V průběhu celého projektu je účastnicím poskytováno individuální poradenství a v rámci této služby je k dispozici kvalifikovaný odborný konzultant v oblasti pracovního trhu, při volbě vhodného rekvalifikačního kurzu a dalších aktivit. Poradenství je voleno s přihlédnutím k osobnostním i jiným dispozicím klientek.

Informuje Miroslav Salus z litoměřického úřadu práce