Odborová organizace, založená vloni gymnaziálními učiteli, zaslala dopis adresovaný litoměřickým zastupitelům. V dopise učitelé vypsali některé úkony a způsoby jednání současné ředitelky Evy Bulasové, se kterými nejsou spokojeni.

„S dopisem jsme byli seznámeni na čtvrtečním zasedání zastupitelů. Sepsali jsme žádost na kraj o prošetření celé situace na našem gymnáziu,“ sdělil litoměřický místostarosta Karel Krejza.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje stížnost na ředitelku litoměřického gymnázia eviduje a celou záležitost jako stížnost standardně řeší. „Do školy byla vyslána pracovní skupina, která má za úkol prověřit fungování tzv. nadačního fondu,“ uvedla Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí Ústeckého kraje.

Eva Bulasová dle svého vyjádření všechna nařčení odmítá. „Kontrolní skupina z kraje přišla do školy na mou vlastní žádost. Co mě ale zaráží je, když učitelé řeší tuto situaci v hodinách se studenty. Nebudu nyní podnikat žádné další kroky v této záležitosti, počkám na výsledky šetření,“ dodala ředitelka.

Vím, že mnozí z vás očekávají mou obranu proti vlně obviňování vedené nyní vůči mé osobě skupinou učitelů odborářů. Kdo zná historii, nebo se sám musel někdy hájit proti útočící a jen negativa hledající skupině ví, jak je podobná snaha marná a tristní. Jednak nechci vyvolávat další neplodné hádky a debaty, a také se odmítám podílet na něčem, co mi jednostranným a nepravdivým informováním veřejnosti připomíná praktiky 50. let či moderní kyberšikanu. Mám čisté svědomí a vyčkám šetření kompetentních úřadů. Vás, rozumné, prosím o totéž.
PaedDr. Eva Bulasová, ředitelka Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích

„Podle mých informací bude na gymnáziu tento týden probíhat kontrola hospodaření se svěřenými prostředky, počkáme si na výsledek. Osobně se domnívám, že řešit tyto záležitosti před přijímacími zkouškami je nešťastné, může to škole ublížit. Jsem si jistá, že vše šlo vyřešit uvnitř školy. Doslechla jsem se, že žáci jsou během výuky podněcováni k odporu proti ředitelce, což je velice špatně,“ komentovala dění na litoměřickém gymnáziu Jana Ryšánková, členka rady Ústeckého kraje.

close zoom_in „Od konce školního r. 2009/2010 se komunikace na naší škole velmi zhoršila. Ředitelka Bulasová začala rozhodovat autoritativně ve všech oblastech školního života. Názory kolegů ji zcela přestaly zajímat, téměř nikomu nenaslouchá a nikoho nerespektuje. To byl hlavní důvod, proč jsme v září založili odborovou organizaci. Doufali jsme, že se komunikace s ředitelkou zlepší, ale od počátku jsme vnímáni jako nepřátelé,“ popisují učitelé důvody vzniku odborové organizace ve svém prohlášení.

V dopise, který učitelé zaslali litoměřickým zastupitelům, se mimo jiné popisuje neprůhledné přijímání nových zaměstnanců do školy, zejména z blízkého osobního okolí ředitelky. S tím také souvisí zvláštní podávání výpovědí stávajícím zaměstnancům formou dohody.

Učitelé si dále stěžují na podivné nakládání s nadačním fondem, který na konci devadesátých let na škole zřídili rodiče. V minulém školním roce se do fondu vybíralo 300,- Kč na rodinu, tedy více než 100 000,- Kč. „Ředitelka Bulasová s tímto fondem nakládá zcela svévolně. Připomínáme jenom, že jedním z důvodů nesouhlasu rodičů s rozpočtem byl plánovaný nákup účetního programu pro podvojné účetnictví, jenž i podle našeho názoru nesouvisí s účelem fondu, kterým by měla být podpora studijních a soutěžních aktivit studentů,“ stojí v prohlášení v dopise.

Odborová organizace zároveň podala na ředitelku trestní oznámení Státnímu zastupitelství v Litoměřicích kvůli neprůhlednosti při výběru dodavatele stavby ve veřejných zakázkách, jako bylo v roce 2010 na výběr dodavatele nové podlahy do sportovní haly gymnázia.