Proto právě v tomto ročním období lékaři apelují zejména na starší generaci, aby nepodceňovala rizika této nemoci a nechala se včas očkovat.

Přestože proti klíšťové encefalitidě se lze nechat očkovat prakticky po celý rok, nejvhodnějším obdobím jsou právě zimní měsíce, aby byli lidé v jarních měsících už chráněni. Nemoc nejvíce ohrožuje starší ročníky, u nichž může vést až k obrně, zatímco u dětí může být průběh nemoci podobný chřipce.

V České republice je nejpoužívanější vakcínou FSME-IMMUN a její účinnost převyšuje 99 %. Pravděpodobnost, že se nakazí očkovaný člověk, je proto minimální. Imunity je dosaženo přibližně po 2 týdnech od podání druhé dávky. K přeočkování by mělo dojít, podle použité vakcíny, po třech letech nebo každých 5 let. Výjimku tvoří lidé nad 60 let, kde se doporučuje dodržovat 3letý interval. Cena jedné dávky vakcíny se pohybuje kolem 550 Kč.

Zájemci o očkování svůj záměr oznámí obvodnímu lékaři, který jim vystaví na daný lék recept. Lék si vyzvedne v lékárně a lékař mu očkovací sérum aplikuje. Očkování je vhodné také pro děti, ale doporučuje se, i z hlediska rizik, těm starším. „Doporučujeme očkování dětem od dvanácti let. Ale hlavně se vždy ptáme samotných rodičů, zda jsou očkováni. U této nemoci je důležitější, aby byli očkováni spíš starší lidé. U menších dětí, i když by nemoc prodělaly, nezůstávají žádné následky a samotný průběh nemoci je velmi mírný,“ sdělil dětský lékař Zdeněk Zíma z Litoměřic.

Na Litoměřicku je evidováno několik rizikových lokalit. „Staré ohnisko je v oblasti mezi Úštěkem – Vědlicemi a Zimoří, nové případy nákazy byly v loňském roce zjištěny v lokalitě Sedla u obce Levín a jeden čas u kopce Kletečná a oblasti kolem obce Mrsklesy a Leská. Rizikovou oblastí je i okolí obce Poplze u Libochovic,“ vyjmenoval zjištěné rizikové lokality na Litoměřicku Josef Trmal z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Ten zdůraznil, že obecně nebezpečným je terén zarostlý trávou a křovinami, zatímco relativně bezpečná jsou místa udržovaná, kde jsou trávy posekané.

Konkrétně na Litoměřicku byly v loňském roce zaznamenány dva případy nákazy, a to v lokalitě Levína. Celkově v Ústeckém kraji bylo zachyceno 28 případů nákazy klíšťovou encefalitidou. „V minulém roce bylo zaznamenáno relativně málo případů nákazy. Z celkového počtu 28 nakažených bylo 17 mužů a 11 žen a z toho 8 lidí bylo ve věku od 55 do 64 let. I to svědčí o důležitosti očkování hlavně u starších generací, kde mohou být po nemoci trvalé následky. V předchozích letech, v roce 2009, bylo zaznamenáno 52 případů a úplně nejvíc v roce 2006, a to 65 případů,“ dodal Josef Trmal.