V některých městech a obcích již mají jasno o výši škod, jinde zatím ne. Podle dosavadních informací však škody nebudou nijak rozsáhlé.

Roudnice: škody minimální
Například na Roudnicku byly škody minimální. Rozlivy řeky zaplavily většinou ornou půdu. Sice zde došlo třeba k zaplavení hal, či hřišť, nasazení hasičů, techniky, ale podle sdělení Tomáše Pokorného, mluvčího zdejší radnice, se nejedná o závažné škody.

„Vyzvali jsme obce, aby sdělily odhady rozsahu a výše škod. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž připravuje mimořádné dotace, o které budou moci občané prostřednictvím obcí žádat,“ řekl Vladimír Drož, vedoucí odboru životního prostředí.

„Městský úřad Roudnice nad Labem bude i nadále sledovat možné zdroje pomoci poškozeným letošní povodní a v případě otevření výzvy MMR ČR bude obratem informovat veřejnost a obce,“ dodal Vladimír Drož.

Terezín: zničené golfové hřiště
Škody po letošní povodni budou sčítat také v Terezíně. Zde voda zničila golfové hřiště umístěné v Terezínské kotlině.

„Provozovatel golfového hřiště ho má pronajaté od města. Proto město bude uplatňovat nárok na pojistné plnění. Poškozené jsou nejen golfové trávníky, ale i odpaliště, budovy, sociální zařízení,“ uvedla starostka Terezína Růžena Čechová.

Voda zároveň na stavidlech v Terezíně zničila čerpadlo. Výraznější škody tentokrát povodeň nezpůsobila ani v Českých Kopistech, kde nebyly postižené žádné obytné části budov. Voda pouze zaplavila ve čtyřech domech sklep a v jednom domě dvůr.

Štětí, Litoměřice: bez velkých škod
Velké škody podle sdělení starosty nejsou ani ve Štětí. maximálně tu bylo zatopeno několik sklepů. Jak před několika dny uvedla Eva Břeňová, mediální zástupce města Litoměřice, obavy se nenaplnily ani zde. Výraznější škody tentokrát povodeň v Litoměřicích nenapáchala. Zatopení například těsně unikla sauna v areálu litoměřického koupaliště.

Lovosice: přesná částka zatím není
Voda zasáhla část lovosických sportovišť, například rybářské chatky, jachetní klub a zimní stadion. „Na sčítání škod pracujeme, přesnou částku zatím nemáme,“ sdělila starostka Lovosic Lenka Lízlová Tomanová.